Novoroční přání předsedy Bejt Simcha

Novoroční přání

Vážení členové, milí přátelé,

za nedlouho přivítáme židovský Nový rok – Roš ha-šana. Kromě duchovních i faktických připrav na Vysoké svátky je to také příležitost se krátce ohlédnout za rokem uplynulým.

Čím byl pro naši komunitu uplynulý rok jiným, než ty předešlé? Jednak jsme zažili doznívající koronavirovou epidemii, která nás nejdříve zaskočila, ale nakonec jsme se naučili ji přežívat a přežít. Přes různá hygienická opatření a organizační omezení jsme udrželi rytmus našich šabatových bohoslužeb. Podařilo se nám, byť někdy improvizovaně, oslavit všechny svátky v našem liturgickém roce. Za pochopení a vstřícnost je třeba poděkovat pražské židovské obci, která se vždy snažila nám vyjít vstříc, a také našim průvodcům liturgickým rokem, našemu chazanovi, Ivanu Kohoutovi nebo Davidu Reitschlägerovi.

Rád bych připomněl a poděkoval všem, kdo se zúčastnili a zúčastňují našich brigád na židovských hřbitovech. Je to aktivita více fyzická, ale posiluje komunitní život a v neposlední řadě je to výraz naší úcty těm, kterým se nedostalo štěstí starat se o hroby svých blízkých.

Jen co opadly obavy z virové nákazy a život se vracel do klidných poměrů, vypukla v únoru válka na Ukrajině. Vpád ruské armády na Ukrajinu s našim komunitním životem bezprostředně nesouvisí, ale cítíme, že celá naše společnost je pod tlakem a neprožíváme tudíž klidné období. Vstupujeme do nového roku s nadějí, že zbraně utichnou a na svobodné Ukrajině zavládne mír.

Zbývá nám do konce občanského roku dodělat některé projekty, jichž je v tomto období pochopitelně méně, ale které, jak doufám jsou v našich silách dokončit. Mám na mysli naši účast na přípravě siduru Sulam Jaakov nebo sukotový víkend pro rodiny.

Nedávno došlo k změně ve vedení časopisu Maskil, jak jsme již dříve avizovali. Nyní čtete první číslo vzniklé pod vedením Radky Lím Labendz, která střídá Ráchel Polohovou. Ráchel udělala v redakci velký kus dobré práce, a tak popřejme Radce, aby tvůrčím způsobem na její práci navázala.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům volených orgánů Bejt Simcha za jejich celoroční obětavou práci. Přeji také všem členům a přátelům komunity hodně zdraví, štěstí a životní pohody i hojnost požehnání.

Jan Kindermann, předseda