Anna Štičková: Je to Loučim a zároveň kterýkoli židovský hřbitov

Foto: Sylva Ficová

***

Rozpadlý náhrobky z pískovce

ležící stojící často špatným směrem

nelze poznat kde je Východ

kde je Jeruzalém

Břečťan se plazí po břečťanu

kaštany

svírám (v) ruce

*

Mrtvá jména mrtvých

Zemřela neznámo kdy a kde

Zemřel v Treblince neznámo kdy

neznámo kdy a kde

je jich víc

odjakživa o nich vím

ještě jsem nechápala co to znamená

A už věděla

It’s the Jews It’s the Jews It’s the Jews

vždycky i posmrtně

*

Možná kdybych uměla

písmena na nejstarších náhrobcích

složit do slov

mohla bych lépe porozumět

jim porozumět

naší pořád nescelené ráně

i dvěma mrtvým lidem v Bratislavě

***

Anna Štičková pochází ze Sudet, z těch mezi Plzní a Rozvadovem, „dólu“ od Mariánek a „nahóru“ od Domažlic. Vystudovala literaturu a tvůrčí psaní, nyní studuje a učí na FF MU. Naposledy její texty vyšly v antologicích Pandezie (2021) a Toto je môj coming out (2022).

Sylva Ficová vystudovala angličtinu a češtinu na FF MU, působí jako překladatelka a titulkářka na volné noze, píše recenze a příležitostně fotí. Na svém kontě má více než třicet knižních překladů do češtiny i angličtiny a soustavně překládá také poezii.