Pomozte chránit židovský život v Evropě

Výzkum vnímání antisemitismu

Antisemitismus zůstává problémem, který znepokojuje nejen Židy, ale všechny, kteří se zabývají bojem proti zločinu z nenávisti a diskriminací. Aby bylo možné pochopit jeho dnešní povahu, spustila v lednu tohoto roku Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) průzkum, který má za cíl shromáždit údaje o vnímání antisemitismu a zkušenosti s ním. Výzkumu je možné se zúčastnit do 26. března 2023 na webové stránce www.eujews.eu.

Způsob, jakým se antisemitismus projevuje, se liší v závislosti na čase a místě a ovlivňuje životy Židů různými způsoby a v různém rozsahu. Aby bylo možné pochopit jeho dnešní povahu, snaží se tento průzkum získat informace přímo od Židů žijících v Evropě, a to bez ohledu na to, zda antisemitismus vnímají jako závažný problém, nebo zda byli přímými svědky antisemitského incidentu či jej zažili. Tímto způsobem se výzkumný tým snaží vytvořit podrobný a sofistikovaný portrét současného antisemitismu v Evropě, jak jej vnímají a zažívají evropští Židé. Průzkum bude rovněž sloužit jako podklad pro veřejnou politiku, která bude dále budovat a podporovat organizace občanské společnosti a napomáhat k vymýcení společenských sil, které antisemitismus udržují.

Oslava Simchat Tóra, Bejt Simcha, 2019

Výsledky průzkumu poskytnou důležité poznatky tvůrcům politik Evropské unie (EU) a jednotlivých států, organizacím židovské komunity i širší občanské společnosti o otázkách souvisejících se životem Židů v dnešní době a přispějí k zajištění práv židovského obyvatelstva v celé EU.

Výzkum se koná ve třinácti členských státech EU včetně České republiky. Je určen pro všechny, kteří se cítí být Židy a je jim více než 16 let. Čím více lidí se průzkumu zúčastní, tím spolehlivější budou údaje a tím větší dopad budou mít na úrovni EU a na úrovni jednotlivých států, aby ovlivnily tvorby politik.

Pomozte svou účastí v nejrozsáhlejším průzkumu o vnímání antisemitismu v EU chránit základní práva Židů, bojovat proti antisemitismu a podporovat židovský způsob života v Evropě! Zabere vám to jen 30 minut.

PŘIPRAVILA RADKA LÍM LABENDZ
Foto: archiv Bejt Simcha