Anna Štičková: Hladová zákoutí

Foto: Sylva Ficová

Ohmatávám cizí město
není moje
propichují mě neznámé věže
s kamennými ochozy
polykají zákoutí
plná šeptavých ozvěn mých obav

*

nepoznávám se
neznámí v kavárnách
závidím jim že se znají
vědí že sem patří

*

Je to tvoje město
hmatáme ho postupně spolu
ty opakovaně
a zatímco víš kam sáhnout
aby ses nepíchla o věže
já sahám do prázdna
nevybavují se mi ulice
kavárny čtvrti
jen hladová zákoutí

*

chybí mi důvěrnost města
jsme si cizí
stýská se mi po nábřežích
a konejšivém tepu ulic

*

ještě sem nepatřím
nauč mě znát svoje město

***

Anna Štičková pochází ze Sudet, z těch mezi Plzní a Rozvadovem, „dólu“ od Mariánek a „nahóru“ od Domažlic. Vystudovala literaturu a tvůrčí psaní, nyní studuje a učí na FF MU. Naposledy její texty vyšly v antologiích Pandezie (2021) a Toto je môj coming out (2022).
Sylva Ficová vystudovala angličtinu a češtinu na FF MU, působí jako překladatelka a titulkářka na volné noze, píše recenze a příležitostně fotí. Na svém kontě má více než třicet knižních překladů do češtiny i angličtiny a soustavně překládá také poezii.