Pinchas Goldschmidt: Bojím se o budoucnost

Chorální synagoga v Moskvě Foto: A. Savin, WikiCommons

Odpoledne před začátkem šabatu 1. září povede od 14.00 rabín Židovské obce Brno Štěpán Menaše Kliment debatu s moskevským vrchním rabínem Pinchasem Goldschmidtem a s rabínem Oděsy Šlomo Bakštem.

Rabíni a válka

Jaké je postavení náboženství ve válce? Jak poznat, že nastal čas odejít? Co může udělat Konference evropských rabínů? To je jen několik otázek, o nichž budou rabíni v této debatě hovořit. Všechny přítomné budou určitě zajímat hlavně osobní prožitky a zkušenosti z přetrvávajícího válečného konfliktu.

Pinchas Goldschmidt se narodil ve Švýcarsku. Vrchním moskevským rabínem byl od roku 1993, působil v Chorální synagoze v moskevské čtvrti Kitaj-gorod. Od roku 2011 je také předsedou Konference evropských rabínů (CER), která sdružuje více než sedm set komunitních rabínů od irského Dublinu až po Chabarovsk na ruském Dálném východě.

Jerzy Buzek, rabín Pinchas Goldschmidt, Jose Manuel Barroso a Herman Achille Van Rompuy na setkání náboženských představitelů EU v Bruselu v roce 2011 Foto: Michael Thaidigsmann, Wikipedia

Po zesílení společensko-politických represí v Rusku v roce 2022 v souvislosti s rusko-ukrajinskou válkou si Goldschmidt získal pozornost mezinárodních médií svým doporučením, aby všichni Židé žijící v Rusku opustili zemi kvůli vlastní bezpečnosti, později se stal prvním rabínem, jejž Rusko zařadilo na seznam zahraničních agentů v důsledku jeho odporu k válce. V době své nepřítomnosti v Rusku delegoval pravomoci na rabína Davida Jushuvajeva jako dočasného vrchního moskevského rabína, který ho zastupoval.

Vrchní rabín Oděsy Šlomo Bakšt Foto: Iehuda, Wikipedia

Oděský rabín Šlomo Bakšt se narodil v roce 1960 v izraelské Petah Tikvě v ortodoxní židovské rodině. Jeho otec Haim Menahem byl zástupcem vrchního rabína Izraelských obranných sil. Působí jako litevský rabín v Oděse a Oděské oblasti a jako předseda litevské komunity v Oděse. Přispěl k šíření a popularizaci tradičních židovských hodnot mezi oděskými Židy. V únoru 2022 zahájil komplikovanou záchrannou akci, v jejímž průběhu bylo do bezpečí evakuováno více než dvě stě dětí.

Goldschmidt na Světovém ekonomickém fóru v roce 2013 Foto: archiv WEF 2013

Tři otázky pro rabína Pinchase Goldschmidta

Rabínovi Štěpánu Menaše Klimentovi se podařilo s rabínem Pinchasem Goldschmidtem spojit a zeptat se ho na několik otázek.

Jaké byly vztahy ruské politické scény a židovských obcí v Rusku před vypuknutím války na Ukrajině? A jak vnímá židovská komunita v Rusku aktuální politickou situaci? Lze to vůbec zobecnit? Může se obávat omezení v působení či jiných zásahů do systému?

Vztahy mezi úřady a komunitou byly nevyrovnané. Komunity rabiho Lazara měly a mají blízké vztahy. Pro naše komunity nebyl a není vztah s úřady zcela spolehlivý. Obecně lze říci, že se vracíme do situace Sovětského svazu v light verzi bez komunismu. Velká část, 35 procent, Židů odešla a nadále odchází. Lidé většinou nevidí světlo na konci tunelu.

Jak vnímá rabín Pinchas Goldschmidt nyní svoji pozici v exilu? Na jaké úrovni je v kontaktu s tamější židovskou komunitou? A jak je to s exilovým působením dalších představitelů židovské komunity z Ruska pobývajících „nuceně“ v zahraničí?

Mnoho představitelů komunity odešlo. Obecně se dá říci, že je lepší být v exilu v Izraeli než sedět v pracovním táboře na Sibiři.

Jaký si myslíte, že současná válečná situace může mít vliv na židovské komunity v Rusku. Z historie je známo, že mnohé politické události se často zcela nerelevantně „svezly“ po lidech židovského vyznání (pogromy v Rusku 1881, velká finanční krize, rozpad SSSR atd) Je možné vědět „kdy odejít“?

Máme obavy ze zhoršení vnitropolitické situace v Rusku. Asi před dvěma měsíci jsme viděli pokus o převrat a tamní vláda nepůsobí pevně. Když není stabilita, je to pro členy židovské komunity vždy problém. Bojím se o budoucnost.

PŘIPRAVILI: RABÍN ŠTĚPÁN MENAŠE KLIMENT,
RADKA LÍM LABENDZ