Příběh knihy na cestách

První uvedení Příběhu knihy na festivalu ŠTETL FEST 2022 Foto: Ondřej Kocar

V rámci prvního ročníku festivalu ŠTETL FEST vznikla inscenace Příběh knihy, ve které je autorsky zpracovaná téměř stoletá historie rodiny Strachovy z Brna. Nevypráví o smrti, ale o víře, naději a o budoucnosti. Na festivalové premiéře měl Příběh knihy velký ohlas. V červnu ji Židovská obec Brno a spolek ŠTETL vypravily do světa.

V rámci festivalu Rehearsal for Truth jsme měli dne 4. června 2023 možnost představit inscenaci Příběh knihy v České národní budově v New Yorku. Představení předcházela přednáška našeho rabína Menaše Klimenta o projektu Knihovny ukradených nadějí, která je s inscenací úzce spjata. Prezentace sbírkového fondu dvanácti tisíc liturgických knih ze svozů z doby holocaustu zaujala posluchače natolik, že se otevřely možnosti další spolupráce s místními institucemi. Nastudování příběhu znovu nalezené knihy Machzor zabavené v Terezíně, spící a znovu objevené a navrácené rodině však tentokrát bylo specifické svým obsazením. Tato repríza se nehrála v běžné sestavě, dvě herečky se totiž z pracovních důvodů nemohly zájezdu do New Yorku v daném termínu zúčastnit, a tak bylo nutné jejich role přezkoušet.

Role Cornelia se ujala režisérka inscenace Hana Mikolášková a já se chopila role Erika. Vše jsme přezkoušeli během tří zkoušek, což se mi zprvu zdálo nereálné, avšak díky podpoře ze strany skvělého týmu a herců Zdislavy Začalové, Mirka Sýkory, Ester Aylin Yildiz a Eliáše Klimenta se to stalo skutečným, inscenace se ve svém výjimečném obsazení dočkala velkého úspěchu a diváky silný příběh strhl a dojal. Tento zážitek podpořily nejen skvělé výkony mých kolegů, ale i historický nábytek spolu s knížkami z místní knihovny, které celý příběh krásně dokreslovaly a staly se tak úžasnými kulisami, v nichž herec s radostí koexistuje.

Přípravy na newyorské vystoupení

V červnu jsme s inscenací vyjeli na ještě jeden zájezd a Příběh knihy uvedli dne 28. 6. v Lipsku, kde se inscenace odehrála již v běžné sestavě v rámci festivalu Jüdische Woche Leipzig. Zájezd zaštítil magistrát města Lipsko, a my tak měli možnost spojit výjezd s návštěvou Drážďan i Míšně. Naše sestava měla díky těmto výletům možnost lépe se sehrát, což mělo vliv i na úspěch inscenace, kterou jsme odehráli v divadle Ost-passage Theater. V Lipsku inscenaci diváci, mezi nimiž nebyli pouze Němci, ale i čeští krajané, s nadšením přijali.

Představení Příběh knihy

Specifikem složení účinkujících inscenace Příběh knihy je i duchovní rozměr představení, který je zřejmý nejen při probíhající inscenaci, ale i před každou reprízou. Všichni z řad účinkujících jsme totiž věřící a duchovní svět pro nás představuje neodmyslitelnou součást našeho života. Snad se tuto skutečnost podaří přenést i do dalších repríz, jako tomu bylo doposud.

Příběh knihy v New Yorku

MELIKA YILDIZ
Foto: archiv ŠTETL

Autorka