Anna Štičková: Šana tova

Foto: Sylva Ficová

Spadaný jabka voní za obzor

vlhko a nasládlá vůně zámecký zahrady

lepí se na patro

*

namáčím ji do medu

prvního tišri roku 5783

*

čeká na mě deset dní

při kterých v zámecký zahradě

zplesniví a shnijou

dosud nesebraný jabka

a jejich vůně přeteče přes kopce

Bojím se

*

Gmar chatima tova, jabloně

***

Anna Štičková pochází ze Sudet, z těch mezi Plzní a Rozvadovem, „dólu“ od Mariánek a „nahóru“ od Domažlic. Vystudovala literaturu a tvůrčí psaní, nyní studuje a učí na FF MU. Naposledy její texty vyšly v antologiích Pandezie (2021) a Toto je môj coming out (2022).
Sylva Ficová vystudovala angličtinu a češtinu na FF MU, působí jako překladatelka a titulkářka na volné noze, píše recenze a příležitostně fotí. Na svém kontě má více než třicet knižních překladů do češtiny i angličtiny a soustavně překládá také poezii.