Dopis brněnské obci

Sestry a bratři, tímto oslovením se oslovovali staří členové židovské obce, když jsem v 90. letech začal chodit do synagogy. Vzpomínám si, že mě to oslovení zaráželo, ale cítil jsem za ním zkušenost, kterou spolu všichni sdílejí. Ti staří lidé byli přeživší holocaustu. Události, k nimž došlo v posledních dnech v Izraeli, jsou strašlivé a šokující. Hovořil jsem s mnoha přáteli a také s rabíny brněnského bejt dinu, kteří nyní slouží v armádě. Slyšel jsem od nich hrozné věci a jako my všichni jsem viděl v médiích ty nejstrašlivější příběhy bezmezné krutosti. Od holocaustu nebyl na židovském lidu spáchán horší zločin. Sestry a bratři, věřím, že s pomocí Boží se Stát Izrael ubrání proti všem útokům a obnoví svou bezpečnost pro nás pro všechny.

Židovská obec Brno se aktivně snaží pomáhat, a pokud víte o něčem, co obec může udělat, neváhejte se na nás obrátit. V blízké době budou probíhat pravidelné modlitby za Stát Izrael. Je židovským zvykem v těžkých dobách říkat žalmy, například se může jednat o žalm 20 nebo 91. Přikládám modlitbu za Stát Izrael a za všechny, kteří trpí následkem odporného útoku.

Ten, jenž požehnal našim praotcům a pramatkám, nechť žehná a ochraňuje všechen dům Izraele a navrátí unesené vojáky izraelských obranných sil a ostatní naše židovské bratry a sestry unesené a nacházející se v nesnázích a utrpení. Modlíme se za ně, aby jim Svatý budiž požehnán prokázal milosrdenství a vyvedl je z temnoty a smrtelného nebezpečí. Nechť se navrátí do objetí svých milujících rodin a naplní se pro ně to, co je psáno: „Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Na útěk se dají starosti a nářek a oni dojdou radosti a veselí.“ Amen

RABÍN ŠTĚPÁN MENAŠE KLIMENT