Odměnou je nám reakce veřejnosti a podpora oslovených institucí

Členové spolku Ulpan Teplice

O spolku Ulpan Teplice a Teplickém cimesu

V roce 2020 vydáváme ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích publikaci Židovské osobnosti Teplicka. Kniha mapující osudy teplických Židů je rozdělena do pěti oddílů (rabíni, průmyslníci a obchodníci, lékaři, umělci, ostatní) a v současnosti je již rozebrána. Do budoucna připravujeme druhé, doplněné vydání. V této době pracujeme na překladu a vydání další knihy: The Heebie-Jeebies at CBGB’s: Tajná historie židovského punku, vydané americkým vydavatelstvím Chicago Review Press. Kniha mapuje účast hudebníků židovského původu v punkovém hnutí. Pro spolek pracujeme bezúplatně, odměnou je nám reakce veřejnosti a podpora oslovených institucí. 

Historická fotografie Teplic

V roce 2011 zakládáme tradici festivalu Teplický cimes – DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY vždy pod záštitou velvyslanectví Státu Izrael. Návštěvnost cimesu se každým rokem zvyšuje. Z počátečních 600 na současných 900 a více osob včetně lázeňských hostů. Časem prohlubujeme spolupráci s teplickými subjekty a vzrůstá i podpora města. V programu se pravidelně objevuje rabín Štěpán Menaše Kliment, šéfkuchař Noam Darom (vždy předem obsazeno, a pak že nejenom chlebem je živ člověk). Tradičně již uvádíme zahraniční hudební skupiny i divadelní představení soudobých izraelských autorů.

Židovští uprchlíci z arabských zemí

Spolupracujeme s Jüdische Musik- und Theaterwoche Dresden. Cílíme na mladé, důkazem se stává stálá vazba s Gymnáziem Teplice, jeho vedením i s učitelským sborem. Činnost spolku je až do těchto dnů podporována židovskými i státními organizacemi, v roce 2021 nás podpořila svou návštěvou velvyslankyně Státu Izrael v ČR paní Anna Azari.

Klezmer-rocková skupina Golem

Vrcholem letošního 12. ročníku festivalu Teplický cimes – DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY bude vystoupení klezmer-rockové skupiny Golem z newyorského Brooklynu. V Evropě odehrají dva koncerty, v Paříži a v Teplicích. „Brooklynský Golem“ je předním interpretem židovské hudby posunuté do 21. století a je známý svým virtuózním muzikantstvím, humorem a divokou energií rockových coverů v kombinaci s židovskou tradicí (avšak Golem zjevně „není klezmer našich prarodičů“). V akci nazvané: S rabínem na pivo, spojíme „příjemné s užitečným“ tím, že v salonku teplické restaurace rabín Štěpán Menaše Kliment pohovoří o požívání alkoholu při židovských svátcích apod. Vždyť přece z výkladu Tóry je požívání alkoholu (vína) za určitých okolností bráno jako chvályhodné, nebo dokonce povinné! Tradicí se stala komentovaná architektonická procházka městem Teplice nazvaná Architektura a osud teplických Židů s architektem Honzou Hanzlíkem a pracovnicí místního muzea Pavlínou Bouškovou. Vždy se při této akci městem pohybuje početný dav. Jindy jsme si pronajali autobus a s návštěvníky vyjeli po objektech bývalých továren židovských podnikatelů.

Snad vše proběhne v klidu, jako vždy. Poprvé kontaktujeme Policii ČR ohledně monitoringu celého festivalu.

ROBERT APPEL
předseda spolku Ulpan Teplice
Foto archiv spolku Ulpan Teplice