Anna Štičková: Napřesrok v Jeruzalémě

Foto: Sylva Ficová

Nevysvětlíš nikomu

kdo nevyrůstal s přízraky z dobytčáků

u sobotního oběda

– často myslím na tetu Annu, která pak všude viděla husy –

co cítíš když ostřelují Jeruzalém

Anna Štičková pochází ze Sudet, z těch mezi Plzní a Rozvadovem, „dólu“ od Mariánek a „nahóru“ od Domažlic. Vystudovala literaturu a tvůrčí psaní, nyní studuje a učí na FF MU. Naposledy její texty vyšly v antologiích Pandezie (2021) a Toto je môj coming out (2022). Sylva Ficová vystudovala angličtinu a češtinu na FF MU, působí jako překladatelka a titulkářka na volné noze, píše recenze a příležitostně fotí. Na svém kontě má více než třicet knižních překladů do češtiny i angličtiny a soustavně překládá také poezii. Společně se podílely na vzniku sbírky básní Stein – Lowell – Dickinson: Nebyla jen Sapfó, která vyšla v roce 2023.