Noc divadel v březnu jedinečným způsobem připomene Kafku a jeho odkaz

Divadlo Radost v Brně

Divadla a další instituce v celé zemi aktuálně připravují jedinečný program, který diváci ve zbytku sezony nezažijí. Většina scén navíc program uvede zdarma nebo za snížené vstupné.

Sté výročí úmrtí slavného literáta i aktuální civilizační „Proměny“

Přestože téma dvanáctého ročníku Noci divadel přímo odkazuje k tvorbě Franze Kafky, od jehož smrti letos uplyne 100 let, i tentokrát, stejně jako každý rok, je téma Noci divadel otevřené širokému spektru interpretací ze strany pořadatelů.

Dramaturgyně Noci divadel v Česku Martina Pecková Černá k tématu dvanáctého ročníku říká: „Letošní téma ‚Proměna‘ odkazuje nejen ke stému výročí úmrtí Franze Kafky, které rezonuje v připomínkách či inspiracích vycházejících z díla tohoto představitele pražské česko-německo-židovské kultury u nás i v zahraničí. Zároveň však může být opět východiskem k hravým či vážnějším interpretacím programu Noci divadel na témata aktuálních civilizačních proměn nebo ‚kafkáren‘ v našem každodenním životě.“

Divadelní autobus pražského Studia ALTA

To samozřejmě přispívá ke vzniku rozmanitého programu v divadlech napříč republikou, takže si takzvaně na své přijdou všechny divácké i generační skupiny. Přestože se většina scén v rámci Noci divadel zaměřuje především na rodiny s dětmi, výjimkou nejsou divadla nabízející speciální program také pro teenagery nebo seniory.

Noc divadel tedy probíhá v jedinečné podobě v každém jednotlivém divadle. Někteří diváci tak například navštíví běžně nepřístupná místa, jiní zase přispějí do diskuze s divadelními tvůrci, zúčastní se nejrůznějších workshopů či se stanou součástí imerzivního programu, který bude vytvořen speciálně pro Noc divadel a velmi pravděpodobně se znovu nebude opakovat.

Festival si v Česku za více než dekádu vydobyl pozici mezi tradičními kulturními akcemi a v posledních ročnících pokaždé přilákal desítky tisíc návštěvníků. Je zřejmé, že Noc divadel v naší republice podněcuje nejen rozvoj diváctva, ale také rozvoj místních komunit, které jsou na jednotlivá divadla navázány. Vzniká tak jedinečný vztah mezi divákem a divadlem, jenž se neopírá jen o sledování uměleckých produkcí, ale také o přímý osobní kontakt diváka s tvůrci a s prostorem jeho oblíbeného divadla. Téma festivalu navíc každoročně otevírá potřebnou diskuzi a podněcuje divadelní umělce a následně i návštěvníky k reflexi aktuálního dění, do něhož spadají i náročné výzvy jako například globální klimatická změna nebo ochrana lidských práv.

Noc divadel 2023: Národní divadlo Brno

Největší divadelní svátek má kořeny na Balkáně

Počátky této divadelní slavnosti můžeme hledat v Chorvatsku. Zakladatelem projektu je divadlo pro dětského diváka Dubrava, které společně s Divadlem Šibenik uvedlo debutovou Noc divadel v říjnu 2008. Již o rok později se pod záštitou chorvatského ministerstva kultury odehrál druhý ročník, ovšem již na národní úrovni a účast dosáhla téměř 30 000 návštěvníků. V roce 2010 akce poprvé zamířila za hranice Chorvatska a změnila svůj název na European Theatre Night (Evropská Noc divadel).

Noc divadel jako evropský fenomén

Noc otevřených divadel a výjimečných zážitků je nyní součástí evropského projektu, který prezentuje divadlo tvořivým způsobem v netradiční formě. Komponovaný večer se aktuálně každoročně koná ve více než desítce evropských zemí.

První Evropská Noc divadel proběhla kromě Chorvatska také v Bosně a Hercegovině, v Černé Hoře a na Slovensku. Následující ročníky přinesly velké rozšíření počtu zapojených zemí a samozřejmě i zvýšení povědomí veřejnosti o této akci.

Česko se stalo součástí projektu v roce 2013 a v současnosti je jednou z nejsilnějších zemí co do počtu zapojených souborů i zúčastnivších se návštěvníků. Noc divadel u nás již od počátku koordinuje Institut umění – Divadelní ústav, který zároveň sám připravuje atraktivní program pro celou rodinu a zprostředkovává návštěvníkům informace o dění v zapojených divadlech.

Česká Noc divadel se poprvé neodehraje třetí listopadovou sobotu

Noc divadel se od roku 2024 přesunuje na nový, jarní termín, tedy na nejbližší sobotu v týdnu, v němž celosvětově slavíme Světový den divadla, který připadá na 27. března. O změně termínu bylo rozhodnuto na základě hlasování divadel zapojených do desátého ročníku. Hlavním důvodem byla kolize Noci divadel s oslavami výročí sametové revoluce a Týdnem svobody. Noc divadel tak letos proběhne 23. března, tedy v přívětivějším termínu  pro umělce i diváky.

Jedinečné zážitky i ve vašem městě nebo čtvrti

Vzhledem k faktu, že se do české Noci divadel v posledních letech zapojuje přibližně stovka divadel a jiných institucí, je velmi pravděpodobné, že se jedinečný program koná v bezprostřední blízkosti domova každého čtenáře. Zjistit to lze jednoduše návštěvou webových stránek www.nocdivadel.cz, na kterých je kromě přehledného programu tříděného podle jednotlivých měst k nalezení také spousta dalších informací týkajících se historie a podstaty celého projektu.

MATOUŠ DANZER
Foto archiv Noci divadel