Památník Terezín vyhlašuje další ročník výtvarné soutěže

Hana Čapková, 17 let, Gymnázium Turnov, vítězný obraz ve 3. kategorii, 2023

„První věc, kterou udělám po válce, bude…“ Ať už se podobné myšlenky vztahovaly k návratu domů, pořízení si něčeho dlouho odpíraného, studiu, pomstě, k opětovnému shledání s rodinou či kamarády, tak vždy pomáhaly vězňům přečkat těžké časy pobytu v terezínském ghettu, v terezínské Malé pevnosti i na jiných místech, která nacisté využívali k věznění, týrání a vraždění lidí. Naneštěstí i dnes jsou mnozí lidé na různých místech světa navzdory deklarovaným lidským právům internováni a mučeni. A také jim podobné myšlenky určitě pomáhají dožít se dalšího dne.

Julie Kučerová, 14 let, Lauderovy školy Praha, vítězný obraz v 2. kategorii, 2023

Lektoři vzdělávacího oddělení Památníku Terezín k letošnímu tématu dodávají: „V letošních pracích by se měli soutěžící zamyslet nad následujícími otázkami: Jaká myšlenka by držela při životě vás, kdybyste byli neprávem uvězněni? Co by vám pomáhalo přečkat podobná strádání? Co by byla první věc, kterou byste udělali, až byste vyšli na svobodu?“

Výtvarné práce musejí soutěžící vytvořit v rámci zamyšlení nad výše uvedenými otázkami a následně je zaslat na naši adresu. Soutěžící mají možnost volby jakékoliv umělecké formy či techniky. Práce musejí být vytvořeny rukodělnými technikami, jelikož v případě využití počítačové grafiky a fotografie nejsme schopni ověřit, zda se nejedná o dílo vytvořené umělou inteligencí.

Anna Šrajerová, 14 let, Gymnázium Varnsdorf, Cena Erika Poláka, 2023

Do účasti v soutěži se mohou zapojit žáci základních a středních škol, gymnázií a učilišť z České republiky, přičemž počet zasílaných děl z jedné školy není nijak omezen. Práce musejí být zaslány ve formě elektronických kopií, náhledů či fotografií na jednu z níže uvedených e-mailových adres nejpozději do 12. dubna 2024. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat 6. června 2024 v Terezíně.Výherci získají věcné ceny i peněžní odměnu.

Další informace a podmínky soutěže jsou k dispozici na webu Památníku Terezín v sekci Vzdělávání.

ZDROJ: PAMÁTNÍK TEREZÍN