Červnový kulturní miš-maš

Transatlantic Kafka: Americká i evropská perspektiva Kafkova díla
Židovské muzeum v Praze, Maiselova synagoga a Knihovna Václava Havla, Praha
17.–20. 6. 2024

Série přednášek a panelových diskusí Židovského muzea v Praze, které představí Kafkovy myšlenky v kontextu dnešní doby a k jednomu stolu přivede významné spisovatele, akademiky a umělce z USA a Evropy, aby společně vytvořili prostor pro propojení amerického a evropského pohledu na Kafkovo dílo. Tento projekt chce podnítit obohacující kulturní dialog a výměnu myšlenek a přispět tak k zachování odkazu Franze Kafky pro současné i budoucí generace. Více: www.kafka100.cz

Procházka bývalým židovským ghettem
Praha Neznámá, náměstí Franze Kafky, Praha 1
15. 6. 14.00

Vycházka s průvodkyní Monikou Miličičovou započne u náměstí Franze Kafky odkud povede Josefovem až ke Španělské synagoze. Proč se této části Prahy říká Josefov? Jak je možné, že pražské židovské památky přečkaly 2. sv. válku? Jaké jsou židovské svátky a tradice? To vše a mnohem více se zájemci dozvědí, když s Prahou Neznámou projdou bývalým židovským ghettem. Cesta je povede kolem několika synagog, starého hřbitova i židovské radnice.

Vstupné 180–250 Kč. Více: www.goout.cz

VÝSTAVY

Hry Franze Kafky
Památník národního písemnictví – Muzeum literatury, Pelléova 44/22, Praha 6
22. 5.–15. 9. 2024

Výstava ukazuje F. Kafku v neobvyklém úhlu. Navzdory jeho pozdějšímu mediálnímu obrazu byl aktivním sportovcem. Jako autor hrál různé hry se slovy, významy či s obrazem sebe samého. Také proto připomíná architektura výstavy školní tělocvičnu. Nabídne návštěvníkovi archivní fotografie, osobní Kafkovy dokumenty, dopisy (včetně posledního dopisu rodičům), knižní vydání jeho děl a věnuje se také tvůrčím „hrám“ převodu autorových textů do češtiny nebo do uměleckých děl. Více: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Oded Ezer: Samsovo tajemství
Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 153/3, Praha 1
4. 6. 2024–30. 9. 2024

Výstava předního izraelského typografa a umělce Odeda Ezera. Instalace ve stylu fiktivního dokumentu staví na fantaskní představě protagonisty jedné z nejslavnějších Kafkových povídek. Řehoř Samsa je zde představen coby zapomenutý literární génius, jehož dílo záhadně zmizelo. Samsa prostě neměl štěstí jako Kafka a jeho rukopisy nikdo nezachránil. Ezer se však ve své fabulaci pouští ještě dál, když názvy použitými na čtyřiadvaceti obálkách prázdných knih, jež jsou částmi úvodní pasáže Proměny, naznačuje, že si Kafka Samsovo dílo alespoň částečně přisvojil.

Více: www.jewishmuseum.cz nebo www.kafka100.cz

Vize Kafkova stínu
Výstava v Jeruzalémské synagoze v Praze chce ukázat, co dílo Franze Kafky přináší soudobým umělcům a v čem je inspiruje. Výstava s názvem Vize Kafkova stínu obsahuje fotografie a malby 11 autorů, které doprovázejí úryvky z Kafkova literárního díla. Mezi vystavovanými autory jsou malíři Ivan Bukovský, Adolf Hoffmeister, Xénia Hoffmeisterová nebo Vladimír Suchánek. Fotografie pocházejí od Jindřicha Buxbauma, Jana Jindry, Alžběty Jungrové, Jiřího Kovanice nebo Matěje Stránského.

Více: www.synagogue.cz

Zvuková laboratoř
Krajinou přílivu, Synagoga na Palmovce, Ludmilina 601/4, Praha 8
4.–23. 6. 2024
Instalace Benedikta Valenty proměňuje Libeňskou synagogu v prostředí vážné hudby a zvukového experimentování. Přítomnost varhan v synagoze není v historii běžnou záležitostí – do synagogy na Palmovce byly nainstalovány až ve 30. letech minulého století a v dnešní době o jejich existenci svědčí již jen architektonická úprava pro jejich dodatečné umístění . Prostor „zvukové laboratoře“ Benedikta Valenty tak kromě samotné možnosti zhlédnout specifický „hudební stroj“ nabídne i několik koncertů a řadu podnětných doprovodných akcí umožňujících hru/experiment/improvizaci pro neomezené spektrum zájemců.

Více informací: www.krajinouprilivu.cz

Výstava Uloupené umění
Vila Löw-Beer – Galerie Celnice, Drobného 22, Brno
5. 4.–30. 6. 2024, přednáška k výstavě 29. 5. 2024 od 17.30

Výstava Uloupené umění, kterou připravilo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, návštěvníkům přibližuje problematiku výzkumu provenience uměleckých děl zkonfiskovaných v období II. světové války a způsoby zabavování majetku v průběhu okupace. Na osudech původních vlastníků jsou představeny nejen jejich sbírky, válečné a poválečné nakládání s uměleckými artefakty, ale též jednotlivé instituce, které židovský majetek spravovaly či stále spravují. Jejím cílem je zpřístupnit toto téma širší veřejnosti a ukázat, že doposud se ve státních i dalších institucích nachází nemalé množství neidentifikovaných uměleckých předmětů.

Více: www.vilalowbeer.cz nebo www.lootedart.cz

KNIHY 

Jan Jindra, Judita Matyášová, S Kafkou na cestách
Od roku 2003 autoři knihy navštívili 70 míst v Česku, Rakousku, Německu, Itálii, Švýcarsku a ve Francii, která jsou s Kafkou spojená. Jednotlivé lokality vypátrali podle indicií v autorových denících a dopisech. Zajímalo je, proč se Kafka vydal mezi vyznavače nudismu do německého Jungbornu nebo co ho zaujalo během návštěvy Paříže.

Nakladatel: Labyrint 2024

Arthur Koestler, Příslib a naplnění, Palestina 1917–1949
Kniha Arthura Koestlera Příslib a naplnění se zabývá historií Palestiny od tzv. Balfourovy deklarace, která v roce 1917 slibovala Židům zřízení národní domoviny v Palestině, do let 1948–1949, kdy Izrael obhájil svou existenci ve válce proti Arabům a začal klást základy státní existence.

Nakladatel: Academia 2024

Petr Eidler, Kandidáti na vraha

Krátce před dramatickou volbou předsedy židovské obce je na starém židovském hřbitově na Žižkově nalezena mrtvola mladé ženy. O několik dnů později umírá násilnou smrtí v domově pro přeživší holocaustu manželka jednoho z kandidátů na předsedu. Souvisejí spolu tyto dva zločiny a mají spojitost s probíhající přípravou voleb? Vedou i tentokrát stopy k tragickým událostem druhé světové války?

Nakladatel: Garamond 2024

FILMY A SERIÁLY 

Hitler a nacisté: Zlo na lavici obžalovaných
Strhující dokumentární seriál, který mapuje vzestup, vládu a pád Adolfa Hitlera a nacistů od doby před druhou světovou válkou přes holocaust až po Norimberský proces. Režie: Joe Berlinger.

Více na: www.netflix.com 

Bez polevy
Komedie z časů, kdy všichni snídali cereálie s mlékem. Kvůli úplně novému druhu pečiva se ale dvě velké společnosti pustily do líté bitvy. Režie: Jerry Seinfeld.

Více na: www.netflix.com 

DIVADLO 

Jen Silverman: Tekoucí písky
Městská divadla pražská, Divadlo Rokoko, Václavské nám. 794/38, Praha 1
15. 6. 19.00

Nová potemnělá komedie, volně inspirovaná dopisy Charlotty Brontëové. Mladá guvernantka přijíždí na odlehlé panství uprostřed skotských blat poté, co vedla romantickou korespondenci s tajemným panem Branwellem. Jenže brzy se ukáže, že jedinými obyvatelkami domu jsou dvě Branwellovy sestry, jejich služebná a pes. A nikde žádný muž ani dítě, o které by se bylo třeba postarat… Režie: Viktorie Čermáková

Proces
Divadlo Petra Bezruče, 28. října 120, Ostrava
17. 6. 18.30

Dramatizace slavného románu Franze Kafky. V den svých třicátých narozenin se bankovní prokurista Josef K. probudí za přítomnosti dvou cizích mužů, kteří mu oznámí, že je zatčen. Absurdní příběh o manipulaci, lidské úzkosti a o touze po životě. Proces z německého originálu nově zdramatizoval pro Divadlo Petra Bezruče jeho umělecký šéf Jan Holec, který je současně i režisérem inscenace. Více: www.bezruci.cz

Příběh knihy včetně lektorského úvodu
ŠTETL/ŽOB, Vila Löw-Beer, Drobného 22, Brno
25. 6. 10.00

Autorské zpracování téměř stoleté historie rodiny Strachovy z Brna vyrůstá z příběhu knihy zabavené v Terezíně, znovu objevené a navrácené rodině. Tiché vyprávění knihy o osudech jejích majitelů svou dějinnou nedobrovolnou a tragickou jednoduchostí ohlušuje svět.

Lektorský úvod přiblíží historii i současnost tzv. Knihovny ukradených nadějí, sbírky 12 000 liturgických knih, které pocházejí z nacisty nařízených svozů ze synagog a koncentračních táborů. Režie, scénář: Hana Mikolášková.

Více: www.stetl.cz 

HUDBA 

Zloději snů

Památník Terezín, bývalá Magdeburská kasárna, Terezín
13. 6. 19.00

Koncert zpěvačky Lenky Lichtenberg uvede zhudebněné terezínské básně její babičky. Lenka Lichtenberg je pražskou umělkyní žijící v Kanadě a její album Zloději snů (Thieves Of Dreams) z roku 2022, se kterým v Terezíně vystoupí, získalo v Kanadě prestižní cenu Juno Awards, která je paralelou amerických Grammy. Vedle Lenky Lichtenberg vystoupí v Terezíně také česká skladatelka a zpěvačka Milli Janatková, která sama některé básně zhudebnila. V doprovodu se dále představí i kanadští umělci – houslistka Rebekah Wolkstein a basista Joseph Phillips.

Více: www.pamatnik-terezin.cz

Koncert pro BIIb
Památník ticha, Jízdárna Pražského hradu
11. 7. 20.00 

Slavnostní koncert ke vzpomínce 80. výročí likvidace rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau. Památník ticha vybírá pro vzpomínková setkání skladby s příběhy dalších poválečných generací. Přebíráme odkaz válečných událostí pro konfrontace s paralelami současných konfliktů. Paměť je klíčem k pochopení dneška. Akce se koná ve spolupráci s Památníkem Šoa Praha, Správou Pražského hradu a Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK. Vstupné zdarma, rezervace nutná.

Více: www.pamatnikticha.cz 

PRO DĚTI 

Kreslení a psaní inspirované Odedem Ezerem a Franzem Kafkou
Židovské muzeum v Praze, Dílna OVK, Maiselova 15, Praha 1
16. 7. 10.00

Přivádíme do života pohádkový svět dvou mimořádných autorů Odeda Ezera a Franze Kafky. Bude to dobrodružné putování plné barevných vizí a fantastických světů. Překročíme hranici obvyklého a uvidíme, kam nás naše představivost dovede.

Více na: www.jewishmuseum.cz