Moishe House Prague slaví pětileté výročí!

Moishe House je mezinárodní nezisková organizace, která sestává z domovů ve více než 27 zemích světa, jež slouží jako místo setkávání pro mladé židy. Co ale znamená pro nás, pražské rezidenty, a proč je pro nás důležitý?

Současní rezidenti Moishe House (Eduard Schlesinger, Hana Šiková, Anna Bendová) se zakladatelkou Evou Šrůt

Moishe House je náš domov, je to byt, ve kterém žijeme, organizujeme zde akce pro naše přátele a snažíme se, aby se tu i oni cítili jako doma. V tom tkví celý koncept, protože v místě, kde se člověk cítí příjemně a je v přátelském kolektivu, se může snadněji učit, objevovat a ztotožňovat se se svou židovskou identitou. Můžete k nám dorazit na šabatovou večeři, filmové promítání, přednášky, oslavy svátků, nebo se stavit jen tak na kafe a popovídat si. Díky Moishe Housu můžeme vytvářet vlastní smysluplnou a přívětivou komunitu mladých lidí a zároveň dostáváme od organizace jak finanční podporu, tak i možnosti vzdělávat se a získávat dovednosti k vedení programů se židovskou tematikou.

Ve dnech 20. až 22. září se nám například podařilo uspořádat v Čechách první Moishe House retreat. Víkendový seminář Re-Start zaměřený na blížící se vysoké svátky. Prostřednictvím učení, meditace, jógy, kreativního tvoření, rituálů a odpočinku na krásném místě v jižních Čechách dostali účastníci možnost reflektovat svůj minulý rok a připravit se na ten nový.

Moishe House byl v Praze založen před pěti lety Evou Šrůt, která dodnes hraje významnou roli v celé organizaci. Eva chtěla vytvořit místo, které by bylo takovým mostem mezi ortodoxní komunitou a sekulárními židy. Přívětivé přátelské prostředí a otevřený kolektiv, kde by lidé mohli společně
objevovat, vzdělávat se, poznávat nové lidi a zažít legraci. A to se jí i díky podpoře organizace podařilo. My teď v našem pražském Moishe Housu připravujeme v listopadu velkou oslavu k pětiletému výročí.

ANNA BENDOVÁ