Synagoga Radnice

Radnická synagoga se nachází v bývalém židovském ghettu i s některými
původními domky. Jedná se o ojediněle dochovaný urbanistický celek. Synagoga byla postavena ve stylu pozdního baroka v roce 1781, zřejmě v souvislosti s reformami Josefa II. Místní židovská obec je poprvé zmiňována na začátku století v souvislosti s nuceným vystěhováním židů z Plzně a fungovala až do roku 1935. V letech 1843–1846 zde působil rabín Isak Mayer Weis-Wise, který se v Americe stal zakladatelem reformního judaismu. V Cincinnati založil rabínský teologický seminář Hebrew Union College. Od padesátých let do roku 1992 byla v bývalé synagoze autodílna. Budova synagogy byla v roce 2001 zrekonstruována a slouží k výstavám a kulturním akcím.

Text a foto Filip Meszaros