Nisko 1939

Ostrava – Katovice – Vídeň – tři města, která mají společné to, že jejich židovské obyvatelstvo bylo vybráno do vůbec prvního transportu na východ, který jel po trase Ostrava – Bohumín – Krakow – Tarnow – Rzeszow – Nisko nad Sanem.

Letos 18. října uplynulo 80 let od tohoto transportu, za jehož realizací stál již od počátku Adolf Eichmann. Paradoxem prvního transportu bylo, že Židé si museli za své peníze nakoupit materiál na stavbu tábora, zaplatit cestu a sami si tábor zbudovat. I když tento experiment záhy skončil a část ostravských Židů se vrátila zpět domů, byl to návrat jen na chvíli…

V Ostravě nezůstala téměř žádná z hmotných památek na židovské obyvatelstvo. O to důležitější a potřebnější je připomínat si tuto část historie Ostravy různými vzpomínkovými akcemi. Letošní kulaté výročí prvního transportu Židů do Niska si žádalo obzvlášť důstojné připomenutí, a toho se mu nakonec také dostalo.

Nejdříve proběhl pietní akt na ostravském hlavním nádraží. Na místě, odkud odjel první transport, stojí nyní zajímavý památník v podobě židovské hvězdy, která je patrná jen z jednoho úhlu pohledu – z jiných míst jsou vidět jen její části. Po promluvě zástupkyně židovské obce v Ostravě Mileny Slaninové a předsedy Federace židovských obcí v ČR Petra Papouška se přesunula další část připomínky do míst bývalého ostravského židovského hřbitova, kde nyní stojí modlitebna Církve bratrské.

Sbor Adash a Tomáš Novotný. Foto: Roman Schmucker

V přeplněném sále modlitebny se konal koncert na upomínku těch, kteří už tyto písně zpívat nemohou, kteří zmizeli, ale ještě před několika desítkami let byli nedílnou součástí města.

Všichni účinkující večera byli nějakým způsobem spojeni se sborem Adash, který založil neúnavný propagátor židovské kultury, a především hudby, docent Tomáš Novotný. Pozvání k účinkování přijala kapela Simcha, Duo Kopecká-Krausová a vynikající interpretka jidiš písní Barbora Baranová. Ve své obnovené podobě a novém složení vystoupil i samotný sbor Adash pod vedením docenta Novotného. Doc. Tomáš Novotný také provedl celý večer svým slovem.

Během večera přítomné pozdravil primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, rektor Ostravské univerzity profesor Jan Lata a v neposlední řadě byl velmi působivý proslov zástupkyně vedoucího diplomatické mise Státu Izrael v ČR paní Irit Amitai. Ta ve své řeči zmínila Vysoké svátky a dny, o nichž Bůh rozhoduje, zda budeme zapsání do Knihy života nebo smrti. Paní Amitai podotkla, že v hrozných dobách holokaustu Hospodin určil mnohé ke smrti – a tato tragédie se dotkla nejen židovských rodin, ale všech lidí a všech měst. Neměli bychom se smířit jen s půstem a modlitbami o Jom kipur, ale měli bychom se také poučit z minulosti a snažit se působit ve společnosti tak, aby zde nebylo místo k nenávisti a zlým věcem. „Dnešní akce je projevem společnosti, které záleží na úctě k zemřelým, v níž existuje láska a které záleží na výchově budoucí generace,“ uvedla Irit Amitai. Poté zástupkyně velvyslance poděkovala ze srdce všem přítomným a osobně Tomáši Novotnému za jeho práci. Svou řeč zakončila slovy z modlitby, která nám všem vyprošuje pokoj:

עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן .

Ten, kdo tvoří pokoj na výsostech, nechť dá pokoj i nám a celému Izraeli. Amen.

Pavlína Polohová