Odsouzení antisemitismu

Poslanecká sněmovna v úterý 22. října přijala rezoluci, v níž se mimo jiné postavila proti projevům antisemitismu a proti jakýmkoli podobám bojkotu Státu Izrael. Rezoluce například vyzývá vládu, aby aktivně vystupovala proti všem projevům ve světě nyní sílícího antisemitismu nebo aby odmítala finanční podporu takovým hnutím, jež nabádají k bojkotu izraelského státu nebo zpochybňují jeho právo na obranu.

Iniciátorem debaty byl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek, podle něhož tímto Česká republika dává najevo, že stojí na straně svých dlouholetých spojenců.

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Katz následně vyjádřil na Twitteru poděkování „českým přátelům“ za „projev skutečného přátelství mezi oběma zeměmi“ a vyzval ostatní státy, aby následovaly postup Česka.

Stanovisko Poslanecké sněmovny k sílícímu antisemitismu:

Poslanecká sněmovna

1. důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i Státu Izrael, včetně popírání holocaustu;

2. odmítá jakékoliv zpochybňování práva Státu Izrael na existenci a obranu;

3. odsuzuje veškeré aktivity a prohlášení skupin, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael, jeho zboží, služeb či občanů, ať již na území České republiky, či na mezinárodních fórech;

4. vyzývá vládu, aby jak doma, tak i v mezinárodních vztazích rozhodně vystupovala proti všem formám antisemitismu;

5. žádá vládu, aby na půdě Evropské unie, Organizace spojených národů a dalších mezinárodních institucí odmítala finanční podporu ze zdrojů těchto organizací pro taková hnutí, organizace a spolky, které vyzývají k bojkotu Státu Izrael;

6. doporučuje vládě, aby jak doma, tak v rámci Evropské unie zintenzivnila aktivity v oblasti prevence antisemitismu a zasazovala se o zajištění větší bezpečnosti pro jednotlivé osoby, organizace a instituce, které by se mohly stát terčem antisemitských útoků.