Pozvánka na výstavu do Židovského muzea ve Vídni

Od 6.11. 2019 až do 8.3.2020 je ve vídeňském židovském muzeu k vidění výstava: Rodina Ephrussi – Cesta časem na základě knihy Edmunda de Waalsa: Zajíc s jantarovýma očima.

Výstava představuje osud rodiny Ephrussi, která pocházela z carského Ruska a jejich částečně dobrovolnou, ale z velké míry nucenou životní pouť mezi Ruskem, Rakouskem, Francií, Velkou Británií, Španělskem, USA, Mexikem, Japonskem a dalšími zeměmi. Na podkladě vystavených objektů, dokumentů a fotografií je možné pozorovat ekonomický a společenský vzestup evropské židovské rodiny, která se kvůli holocaustu roztrousila po celém světě. Rodinná umělecká sbírka se nachází v několika zahraničních muzeích a v galeriích.

Vystavené umělecké předměty spojují jejich původní majitelé a autoři s intelektuálními kruhy v Oděse, Petrohradě, Vídni, Paříži  Londýně, Berlíně, Madridu…

Baron Ignaz von Ephrussi 1871

Středobod výstavy představuje rodinný archiv rodiny Ephrussi. Rodina autora E. de Waalsa zapůjčila Vídeňskému muzeu 157 Netsukes, jsou to malé vyřezávané objekty z Japonska, mezi jinými také zajíc s jantarovýma očima.

Jana Tchabana-Löwbeer, Vieden