Uplynulý měsíc byl nabitý svátky, sešlostmi a událostmi nejen v Bejt Simcha

Jom kipur se stejně jako Roš ha-šana slavil v Pinkasově synagoze. Slavnostní zakončení půstu probíhalo v prostorách Bejt Simcha, kde již na všechny vyhladovělé čekalo vegetariánské občerstvení, jak vidno na fotografiích, téměř se nevešlo na stůl.

Následoval Sukot, který jsme tentokrát slavili na zahradě u Sylvie Wittmannové. Suka byla malá, ale milá, zahrada velká a účast hojná. Klimatické změny pokračují, což je v globálním pohledu negativní jev, ale s ohledem na oslavu svátku Sukot ve střední Evropě, nám změna počasí pomohla. Bylo hezky teplo, slunečno, a tak si všichni zájemci mohli tradičně zatřást lulavem a vyslechnout sukotové povídání. Domů se všichni rozešli, když už na nebi svítily hvězdy.

18. října se konal další Gut šábes. Toto posezení se zajímavým hostem navazuje vždy jednou za měsíc na šabatovou bohoslužbu. Tentokrát do Bejt Simcha přišla Eva Dudová, zakladatelka projektu Přestupní stanice, který vytváří bezpečná pracovní místa pro lidi bez domova a poskytuje jim podporu. Téma bezdomovectví se tak vztahovalo ke svátku Sukot, kdy i naši předci putovali jako bezdomovci pouští.

Simchat Tóra jsme letos poprvé slavili dohromady s členy pražské židovské obce. Tóra z Bejt Simcha tedy byla slavnostně přenesena až ke Staronové synagoze, kde oslava pokračovala.

Každý poslední pátek v měsíci patří šabat rodinám a dětem. Bohoslužba je zkrácená a následuje pak program pro děti a občerstvení. Příští rodinná bohoslužba bude 29. listopadu. Pokud máte děti jakéhokoliv věku, rádi vás všechny přivítáme, i s dortem.

Kateřina Mikulcová