Synagoga v Kladně

O stavbě synagogy v Kladně bylo rozhodnuto v roce 1884, již 32 let poté, co Židé dostali povolení se sem stěhovat. Podle velikosti stavby lze předpokládat, že Kladno se stalo během průmyslové revoluce atraktivním městem. Stavbu navrhl architekt Emanuel Brandt v novorenesančním stylu. V průběhu dvacátých let minulého století docházelo v důsledku stěhování obyvatelstva do města ke slučování menších židovských obcí s kladenskou. Například z obce v Hostouni se do Kladna dostaly čtyři svitky Tóry. V synagoze probíhaly bohoslužby až do roku 1939, kdy ji po dohodě s židovskou obcí převzala Církev československá husitská, aby se zabránilo její konfiskaci nacisty. I přesto, že se po válce do Kladna vrátil jen malý zlomek místních Židů, se obec obnovila a až do roku 1952 sdílela synagogu s Husovým sborem. V uvedeném roce se místní obec spojila s pražskou a v roce 1958 husité budovu odkoupili. Jedna z původních kladenských Tór se nachází v komunitě v americkém Fairfieldu a další v Londýně. S oběma komunitami je místní Husův sbor v kontaktu.

Text i foto: Filip Meszaros