Dění v Bejt Simcha

Šabat s rabínem Moshe Yehudaiem

Dne 22. listopadu na Kabalat Šabat jsme měli tu čest i velkou radost přivítat mezi námi v synagoze rabína Moshe Yehudaie s jeho ženou Atarou.

Pan rabín byl naším kongregačním rabínem, svým způsobem tak navštívil svůj domov. Pan rabín nás poctil svojí drašou a po kiduši i přátelskou besedou.

Měli jsme také příležitost poznat paní rabínku Navu Checev, zástupkyni společnosti Židé pro lidská práva, i přátele z Evangelické teologické fakulty UK vedené farářem Mikulášem Vymětalem.

Byl to inspirativní začátek Šabatu.

rpt

Psaní podle Lustiga

V prostorách Bejt Simcha se v listopadu konaly páteční dopolední kurzy Tvůrčího psaní podle Lustiga s Danou Emingerovou. Účastníci se věnují tvůrčímu psaní, ale také rétorice a rozebírání textů.