Synagoga v Třebívlicích

Židovská obec v Třebívlicích vznikla v roce 1857 a sdružovala židovské rodiny z okolních obcí. Místní synagoga byla postavena již tři roky poté v novorománském slohu. V západní části budovy se nacházela ženská galerie a pod ní byla v malé místnosti mikve. Stejně jako z okolních vesnic, i z Třebívlic odcházeli na přelomu 19. a 20. století Židé do měst, a proto obec v roce 1924 zanikla. V roce 1927 synagogu odkoupila Církev československá husitská, která ji jako kostel užívala až do 90. let. Od té doby je sice opuštěná, ale stále je v relativně dobrém stavu. 

TEXT A FOTO FILIP MESZAROS