Alltsuzamen – Pražáci na víkend v Brně

Po 6 letech rada České unie židovské mládeže navázala na tradiční víkendový seminář. Rozhodli jsme se, že semináři dáme nový směr i tvář. Když jsme přemýšleli o názvu, tak jsme se řekli, že jsme přece Židé Střední Evropy a naším jazykem je jidiš. Tsuzamen / Bejachad / Together / Spolu – něco co nás spojuje dohromady – ať už naše víra nebo jenom to, že spolu vyrazíme na víkend pryč z Prahy či odjinud až do Brna!

Celý víkend se proto nesl v duchu židovství a propojování našich komunit napříč Českou republikou a Slovenskem. Po celou dobu semináře byl zajištěno košer stravování s laskavou pomocí brněnské židovské obce, se kterou jsme oslavili šabat. Program byl plný přednášek i workshopů připravených námi a oslovenými madrichy z nejrůznějších židovských projektů – pohovořili jsme o týdenním oddílu Tóry nejenom u společného šijuru, ale i s brněnským rabínem Štěpánem Klimentem. Dále jsme pak mezi námi přivítali hlavního hosta, kterým byla Yael Brunner, brněnská rodačka, která studovala na Pardesu a v současné chvíli žije v Praze, kde se aktivně zapojuje do organizací jako je Mezinárodní kongres židovských žen.

Objevovali jsme Brno i její židovskou obec, seznámili jsme se s novými přáteli, a dokonce se nám povedlo vzbudit zájem o brněnskou buňku židovského skauta.

Myslíme si, že víkend se velmi vydařil a doufáme v další spolupráci nejenom s brněnskou obcí, ale i jinými městy.

text a foto: Elisa Speváková