Židovští architekti v Praze (1): Ernst Mühlstein a Victor Fürth

Dvojice architektů židovského původu Ernst Mühlstein a Victor Fürth patřila mezi nejvýznamnější české představitele moderní meziválečné architektury. Oba studovali na Vyšší německé technické škole v Praze (Deutsche Technische Hochschule in Prag). Kromě toho byl Ernst Mülstein také žákem Jana Kotěry a patřil mezi jeho nejnadanější následovníky.

Schückova vila v pražské Troji

Krátce po skončení studia Mühlstein s Fürthem na začátku dvacátých let založili architektonický ateliér. Zpočátku tvořili hlavně návrhy v tehdy moderním německém expresionismu, velmi rychle však přesedlali na právě rodící se styl avantgardního funkcionalismu. Jejich nejvýznamnějším a celosvětově nejpublikovanějším dílem je Schückova vila z roku 1928 v Praze v Troji (Nad Kazankou 39). Je typickým příkladem funkcionalistické stavby s pásovými okny, vápennou omítkou a střešními terasami, která díky tvaru do písmena „L“ respektuje okolní svahovitý terén. Kromě této vily se dvojice architektů podílela také na slavném činžovním domě „Molochov“ na Letné nebo na paláci TeTa v Jungmannově ulici.

blok domů „Molochov“ na Letné
Palác TeTa v Jungmannově ulici

Před druhou světovou válkou oba architekti emigrovali před nacismem do Anglie. Poté se však rozešli, Victor Fürth učil na univerzitě v Ohiu a Ernst Mühlstein změnil jméno na Ernest Milston a působil jako architekt v Austrálii (jeho nejznámějším dílem je památník obětí 2. světové války v Melbourne).

Filip Meszaros