Dění v Bejt Simcha v tomto neobvyklém čase

Vážení členové Bejt Simcha, vážení členové obcí, milí přátelé

rádi bychom vás tímto informovali o současném dění v naší kongregaci, které jsme v důsledku karanténních opatření museli výrazně omezit. Z důvodu nařízení Vlády České republiky se nemohou konat pravidelné šabatové bohoslužby a neuskuteční se ani každoroční komunitní pesachový seder. Situace, kterou prožíváme, není jednoduchá. Židovská tradice má především komunitní charakter, přičemž opatření proti šíření nemoci nám prožití komunitní zkušenosti nedovolují. Věříme ovšem, že jde o věc, kterou lze uchopit jako výzvu. Komunita totiž sestává z jednotlivců a budou-li jednotlivci růst a získávat zkušenosti, poroste pak i komunita jako celek. Komunitní šabatové bohoslužby se sice konat nemohou, každý z nás však může čerpat sílu tak, že šabat posvětí bohoslužbou domácí, kdy se bimou stane jeho stůl. Naše laskavé doporučení zní takto: Využijme získaného času tak, abychom se zdokonalili v domácí šabatové liturgii. Veškeré materiály, kterých je k tomu zapotřebí, vám byly již rozeslány. Při přípravě liturgie vám však budeme nápomocni i nadále – před každým šabatem obdržíte informace k příslušnému týdenním oddílu Tóry a spol