Dění v Bejt Simcha v tomto neobvyklém čase

Vážení členové Bejt Simcha, vážení členové obcí, milí přátelé

rádi bychom vás tímto informovali o současném dění v naší kongregaci, které jsme v důsledku karanténních opatření museli výrazně omezit. Z důvodu nařízení Vlády České republiky se nemohou konat pravidelné šabatové bohoslužby a neuskuteční se ani každoroční komunitní pesachový seder. Situace, kterou prožíváme, není jednoduchá. Židovská tradice má především komunitní charakter, přičemž opatření proti šíření nemoci nám prožití komunitní zkušenosti nedovolují. Věříme ovšem, že jde o věc, kterou lze uchopit jako výzvu. Komunita totiž sestává z jednotlivců a budou-li jednotlivci růst a získávat zkušenosti, poroste pak i komunita jako celek. Komunitní šabatové bohoslužby se sice konat nemohou, každý z nás však může čerpat sílu tak, že šabat posvětí bohoslužbou domácí, kdy se bimou stane jeho stůl. Naše laskavé doporučení zní takto: Využijme získaného času tak, abychom se zdokonalili v domácí šabatové liturgii. Veškeré materiály, kterých je k tomu zapotřebí, vám byly již rozeslány. Při přípravě liturgie vám však budeme nápomocni i nadále – před každým šabatem obdržíte informace k příslušnému týdenním oddílu Tóry a společně s nimi budete v mailech nacházet i šabatové písně, jejichž zpěvem se můžete o šabatu rozveselit.  Komunita sestává z jednotlivců. Členové komunity se nyní sice nějakou dobu neuvidí, jakmile to však bude opět možné, setkají se silnější a především s plným vědomím toho, jak velkou hodnotu pro ně židovská  komunita představuje. Šabatové večery, večeře byly vždy především rodinnými oslavami. Stejně tak pesachový seder měl po generace především rodinný charakter a Hagada byla jen pomocníkem, průvodcem touto liturgií. Mnozí jsme si zvykli být jen víceméně diváky komunitních oslav. Současná situace by nás měla inspirovat k odhození ostychu a k pokusu o návrat ke kořenům.

Stran bohoslužeb po internetu bychom rádi uvedli následující: Ačkoli je vnímáme jako zajímavou alternativu pro období všednodenní a pro havdalu, cítíme, že šabat by měl být jiný. Slovo שבת (šabat) vychází ze slovesa לשבות (lišbot), tedy „přestat s něčím“. Digitálních technologií je v našich všednodenních životech velice mnoho, nyní, kdy mnozí z nás pracují z home office, dokonce ještě více než jindy. Pokusme se proto שבת (šabat) prožít jako den, který se bude od všedního digitálního času lišit. Odpočívejme od všedního a nabírejme sil, ať jsme všichni zdrávi. Stejné doporučení bychom rádi poskytli i ohledně pesachového sederu. Uspořádejme tentokrát seder v kruhu našich nejbližších. Bude samozřejmě jiný než seder komunitní, nebude však méně hodnotný. Stane se zkušeností, která nás s nejbližšími semkne a naše domácnosti posilní. Materiály k vedení sederu jsou pro vás v tuto chvíli připravovány a brzy je obdržíte. Bude-li pak cokoli nejasného, spojte se s námi a společně zajistíme, aby vás domácí seder ve všech ohledech povzbudil.

Pár slov závěrem: Federace židovských obcí uznává tři směry judaismu, mezi kterými v některých oblastech nepanuje plná shoda. Jsou zde ale i věci, na kterých se shodneme naopak zcela určitě. Mezi ně patři i slova כל ישראל ערבים זה לזה „Všichni židé jsou za sebe navzájem zodpovědní“ (Babylónský talmud, Sanhedrin 27b). Bejt Simcha si je tohoto závazku vědoma a hodlá jej plnit. Ocitne-li se kdokoli z našich souvěrců v těžké situaci, jsme zde pro něj. Rádi budeme nápomocni a všemi silami jej podpoříme. Čas, který prožíváme, není dobou snadnou. Židovský lid však již mnoho nepoměrně větších těžkostí překonal a s Hospodinovou pomocí překoná i těžkost současnou. Nechť nás Svatý, budiž veleben, z tohoto sevření brzy vyvede, aby se v našich synagogách opět co nejdříve provolávalo „Máme povinnost chválit Pána všeho!“

Ivan Kohout, kantor Bejt Simcha