Země neomezených možností 3. Volby v čase „korony“

Na začátku března se v Izraeli konaly parlamentní volby. Byly to již druhé předčasné volby, vypsané poté, co se ani po předčasných volbách v září tohoto roku nepodařilo sestavit funkční vládu. Tento text nemá reportovat o rekordně nejvyšší účasti izraelských voličů (71,5 %), o vítězství strany Likud (29,46 %) ani o negativním dopadu již třetích parlamentních voleb vypsaných během jednoho roku. Tyto volby byly totiž pozoruhodné a historicky jedinečné a zajímavé také z jiného důvodu.

Začátkem března se v Evropě rozbíhala pandemie nového koronaviru a první případy nemoci způsobené tímto virem se objevily i v Izraeli. Stát Izrael začal v souvislosti s šířením nového koronaviru ve světě velice záhy přijímat přísná opatření jako omezení mezinárodní dopravy a preventivní karantény pro cestovatele a navrátivší. Začátkem března měl tedy Izrael v karanténě už více než pět a půl tisíce lidí.

Předčasné parlamentní volby vypsané na 2. 3. 2020 tak byly ohroženy a Izrael stál před výzvou, jak za dané situace uspořádat řádné demokratické volby a umožnit i voličům v karanténě se jich zúčastnit. Mohlo by se zdát, že technologická velmoc, jakou Izrael je, již pořádá volby online. Opak je pravdou. Volit se chodí do místních škol podle oblasti, do níž spadáte dle svého bydliště – podobně jako v Česku. Kam nyní ale poslat voliče v karanténě?

Nakonec byl nečekaný problém vyřešen formou tzv. karanténních volebních stanů. Šlo o přístřešky postavené na volném prostranství nebo vyklizených parkovištích, kam se měli dostavit voliči v karanténě, kterým bylo za tímto účelem dovoleno karanténu výjimečně přerušit. Tyto stany obsluhovalo několik pracovníků ve sterilních oblecích s respirátory, brýlemi a gumovými rukavicemi. Na místě předali zájemcům (také v rouškách a rukavicích) volební lístky. Ti pak odvolili před očima komise sedící za nepropustnou fólií. Tímto způsobem v Izraeli volilo přes 4 000 izraelských občanů. Celkem 12 speciálních volebních karanténních stanů vyrostlo po celé zemi. Jen v hlavním městě Jeruzalémě měli občané v karanténě hned dvě možnosti, kam jít využít své voličské právo.

Mohlo by se zdát, že tímto způsobem se Izrael důstojně vyrovnal s nečekaným problémem. Konec kuriózních voleb to však nebyl. Po uzavření volebních místností a stanů a po sečtení všech „neinfikovaných“ volebních lístků nastal další nečekaný problém. Členové komise odmítli spočítat volební lístky karanténních voličů, neboť se obávali případné nákazy. Nakonec byli o spočítání hlasů karanténních voličů požádáni pracovníci Magen Adom (Červené hvězdy – izraelská obdoba Červeného kříže) a celá záležitost se tak mohla uzavřít.

A výsledek? Mezi karanténními voliči zvítězila strana Kachol Lavan (Modrá Bílá) Bennyho Ganze s 2086 hlasy.

Ráchel Polohová