Praktický judaismus on-line

Vzhledem k opatřením souvisejícím s probíhající pandemií nového koronaviru je zrušena většina kulturních a společenských akcí. V době uzávěrky Maskilu ještě nebylo známo, zda bude prodloužen právě trvající výjimečný stav v naší zemi a zda budou případně rušeny další akce a události. Vzhledem k neustálému vývoji situace tedy důrazně doporučujeme sledovat webové stránky a informační servery daných institucí, jako jsou Židovské muzeum v Praze nebo jednotlivé náboženské obce v ČR, kde získáte aktuální informace.

Oceňujeme snahu některých institucí, které zprostředkovávají zájemcům v této nesnadné době sledování vybraných událostí online. Tyto akce vřele doporučujeme a jste na ně samozřejmě srdečně zváni. Programy se však připravují velmi rychle a překotně podle měnících se okolností a možností přednášejících.

Je tedy vhodné sledovat aktuality na facebookových nebo webových stránkách daných organizací – doporučujeme například facebookovou stránku Bejt Simcha, Židovské obce v Praze i dalších náboženských ŽO v Česku, Lauderových škol nebo České unie židovské mládeže. Velice aktivní je v pořádání online akcí také pražský Moishe House.

Stále se mohou uplatnit dobrovolníci, kteří pomáhají Sociálnímu oddělení pražské židovské obce s péčí o seniory, a to jak o ty žijící samostatně (donáška obědů, nákupy atd.), tak o seniory žijící v penzionu Ch. Jordana či na Hagiboru.

Máte-li zájem zapojit se jakkoli do dobrovolnické činnosti, nebo byste rádi využili služeb těchto dobrovolníků, kontaktujte Sociální oddělení pražské ŽO: socialni@ kehilaprag.cz V regionech kontaktujte nejbližší židovskou obec případně přímo Federaci židovských obcí v ČR (sekretariat@fzo.cz), která předá relevantní informace a kontakty.

Kateřina Mikulcová

(ilustrační foto: WorkLife)