Židovští architekti v Praze (4): Manželé Oehlerovi

Manželé Oehlerovi byli významnou architektonickou dvojicí pocházející z Moravy. Seznámili se v průběhu studií na německé technice v Brně. Oskar Oehler se narodil v roce 1904 do rodiny přerovského stavitele a jeho manželka Elly Sonnenscheinová v roce 1905 jako dcera ředitele ostravských železáren. Vzali se v roce 1931 a poté působili ve společném ateliéru až do roku 1939. V létě 1939 se rozhodli uprchnout před nacismem do Austrálie. Pokus o útěk bohužel nebyl úspěšný, byli zadrženi a následně vězněni v Berlíně a Mnichově. V roce 1944 byla Elly deportována do koncentračního tábora v Terezíně, ale naštěstí se jí podařilo přežít. Po válce měli manželé Oehlerovi kancelář v Ostravě. Poté Elly až do své smrti, roku 1953, pracovala ve Stavoprojektu a Oskar do roku 1964 v Hutním projektu.

Vila doktora Kefurta v Nových Bohnicích

Jako architekti se soustředili hlavně na projekty rodinných domů, ale také například sanatorií. Používali funkcionalistické tvarosloví s konstruktivistickými, ale někdy i organickými prvky. V pozdějším období je v Oskarově díle v rámci Hutního projektu patrný i vliv brutalismu.

Vila Markových v Praze-Střešovicích

Z jejich díla se v Praze nacházejí jenom dvě stavby – konstruktivistická vila Markových ve Střešovicích a vila doktora Kefurta s ordinací v Nových Bohnicích, která byla nedávno velmi zdařile zrekonstruována.

text a foto Filip Meszaros