Svátky do každé rodiny

Kniha svátků izraelského autora Hakohena, která popisuje nejdůležitější židovské svátky, je určena dětem od předškolního věku, a tudíž i všem rodičům a pedagogům. Knih o židovských svátcích existuje v češtině celá řada, ale dosud chyběl materiál pro nejmenší děti. Zejména rodiče z regionů nebo zkrátka rodiče dětí, které nenavštěvují Lauderovy školy takovou knihu uvítají. Využívat ji mohou též pedagogové pro multikulturní výchovu. Více nám o knížce řekl její český nakladatel Petr Karas.

Kniha svátků (Sefer ha-chagim) provede čtenáře, děti a spolu s nimi jejich rodiče či pedagogy tradicemi a významem jednotlivých židovských svátků. Ilustrace tvoří nedílnou součást knihy a poměrně podrobný text doplňují, odlehčují, a přitom nezlehčují. Každá z kapitol popisuje návštěvu jednoho židovského svátku, který (personifikovaný) přichází navštívit kamarády Chagaje a Chagit. Děti se s jednotlivými svátky seznamují a vyptávají se jich na rozličné podrobnosti a zajímavosti. Po pojednání o svátcích Roš ha-šana, Jom kipur, Sukot, Simchat Tóra, Chanuka, Tu bi-švat, Purim, Pesach, Lag ba-omer a Šavuot knihu uzavírá kapitola věnovaná Šabatu.

Jak a kdy kniha vznikla?

Knížka vznikla v Izraeli již na sklonku 70. let 20. století. Byla velmi úspěšná a dočkala se i anglického (amerického) vydání. Zajímavé je, že anglické vydání bylo s jinými texty (autorem nebyl rabín Hakohen), a dokonce s několika upravenými ilustracemi – např. Moše v čele zástupu při průchodu mořem – prohozená levo/pravá orientace obrázku.

Česká část příběhu se datuje již někdy k začátku nového tisíciletí, kdy Kateřina Bíglová, vedoucí židovského Programu Lauderovy školky ve FMŠ, iniciovala překlad knížky. Do procesu se zapojili rabíni Jehuda Ješarim a později Meni Kalchheim, překladu se ujala hebraistka Jindřiška Zajíčková (dnes Kracíková). Ale pak se na mnoho let vše zastavilo, řešilo se financování knížky, otázka práv apod.

V minulém roce oslovila Kateřina Bíglová naše nakladatelství, zda bychom se toho neujali. Rádi jsme souhlasili, s pomocí Meni Kalchheima jsem dořešili otázku práv, Alžběta Glancová se ujala redakce a celou dlouhou anabázi se nám podařilo ukončit.

Komu je kniha určena a kde ji lze zakoupit?

Text rabína Hakohena je určen dětem ve věku zhruba 5–8 let, ale mnohdy ho čtou i starší děti a naopak pro některé mladší je těžký. Nezapře výrazný edukativní charakter, což mnohé potěší, jiným bude připadat možná trochu suchopárný. To ale může vyvážit obrazový doprovod. Knížka je cenná právě i svými ilustracemi od Alony Frankel. Ty jsou velmi hravé, veselé a knížku „odlehčují“, text rozvolňují. Reprodukce více než 40 let starých originálů byla pro grafika oříškem, ale poprali jsme se s tím myslím velmi dobře. Jde o první podobnou knížku v češtině.

Koupit lze nyní jen v e-shopech – ideálně Kosmas (www.kosmas.cz) nebo přímo v P3K (www.p3k.cz). Doporučená cena 289 Kč, v e-shopech levnější – v P3K např. 209 Kč.

Kateřina Mikulcová