Náhrobky zachráněné z dlažby

Médii již proběhlo několik informací o nálezu velkého množství náhrobků odvezených z židovských hřbitovů v polovině 80. let dvacátého století a použitých na dláždění dolní části Václavského náměstí. Na začátku května 2020 byly při rekonstrukci spodní části Václavského náměstí tyto dlažební kostky vyzvednuty. Podle odhadů památkářů se může jednat až o deset tisíc rozřezaných náhrobních kamenů pocházejících pravděpodobně z několika židovských hřbitovů v České republice. Jedná se především o náhrobky z počátku 20. století, zhotovené z kvalitní žuly, mnohdy s českými nápisy.

Na základě memoranda mezi Židovskou obcí v Praze a Magistrátem hlavního města Prahy byly tyto kameny předány Židovské obci v Praze, která je následně uloží na Starém židovském hřbitově na Žižkově.

Při ničení židovských hřbitovů komunistický režim navázal na nacistické běsnění: od konce války do roku 1989 byly navzdory základnímu pravidlu židovského náboženství o nedotknutelnosti hrobů zlikvidovány desítky hřbitovů. Je smutnou skutečností, že se na této státem vynucené likvidaci podíleli i někteří představitelé a členové židovských obcí, navzdory stanovisku vlastních náboženských autorit. Většina aktérů těchto nečestných obchodů je dnes již mrtvá, ale o mnohých aktivitách spojených s černým prodejem náhrobních kamenů a úplatností lze dohledat materiálu v archivech.

Z původního záměru financovat opravy hřbitovů, považovaných za historicky cennější, prodejem moderních náhrobních kamenů ze hřbitovů určených k likvidaci se stala honba za krátkodobým ziskem následovaná bezostyšnými krádežemi. Na rozprodeji náhrobků se přiživovala kamenická družstva, stavební firmy i různí zprostředkovatelé či známí veksláci.

Nejcennější náhrobní pomníky byly zřejmě prodávány za ceněnou valutu do kapitalistické ciziny, zbytek byl přebroušen a rozprodán k dalšímu hřbitovnímu využití, kostky byly možná nasekány ze zbytkových fragmentů. Památkáři se pokusí složit aspoň některé náhrobky, u kterých se najde dostatek kusů. Pravděpodobně však byly na dlažbu tzv. pěší zóny použity kameny z několika hřbitovů a bude velmi obtížné je zkompletovat.

Ukázky nalezených kamenů si lze prohlédnout v Jeruzalémské synagoze v rámci malé výstavy.

Redakce