Chanukový dopis

Vážení přátelé,

přijměte prosím srdečný pozdrav a zamyšlení k přicházejícímu svátku Chanuka. Slovo חנוכה „chanuka“ můžeme překládat jako „zasvěcení“, lze jej ovšem klást také do souvislosti s termínem חנוך „chinuch“ – vzdělávání. Co nás svátek Chanuka učí? Podle Talmudu nás učí nebát se temnoty probíhajícího ročního období. Většinu dne nám nyní vyplňuje tma, slunce zapadá velmi brzy a světla je málo. Mnohé národy světa včetně národa židovského se v tomto období shromažďují a zapalují světla, aby tak vyjádřili naději, že temnota ročního období brzy skončí a světla začne opět přibývat. Zapalování chanukových svící nás takto spojuje s ostatními národy a zároveň také s dávnou minulostí lidí, neboť jde o zvyk velmi starý – o zvyk související s počátky celého lidského pokolení. Babylónský talmud říká, že podobný svátek slavil již první člověk: Hospodin stvořil člověka a vše bylo v pořádku. Poté však přišla zima se svou temnotou a té se člověk začal bát. Jak se hodiny dne zkracovaly, pomyslel si, že se asi musel nějak provinit a že svět se kvůli jeho pochybení navrací do nicoty. Poté ovšem nastal zimní slunovrat a světlo se navrátilo. Tehdy si první člověk uvědomil, že takový je zkrátka běh světa, přestal mít strach a na připomínku této skutečnosti ustanovil osmidenní slavnost (Avoda zara 8a). Tento svátek nyní začíná. Budeme zapalovat světla a takto vyjádříme přesvědčení, že každá temnota přejde, neboť Hospodin bdí nad světem a myslí na svůj lid, což nám podle Talmudu dal na vědomí také chanukovým zázrakem – menorou, která v jeruzalémském chrámu navzdory nedostatku oleje hořela po celých osm dní. Ani tuto druhou rovinu náš současný příběh nepostrádá. V Židovské obci Děčín, která se stala domovem i mnoha členům Bejt Simcha, se před několika týdny uskutečnila sbírka prostředků za účelem zhotovení járcajtové tabulky na připomínku členů obce, kteří nás opustili. Vybrali jsme více, než jsme čekali, díky čemuž budeme moci vedle járcajtové tabulky zadat také výrobu tabulky Desatera, kterou již od válečných dob postrádáme. Zhotovením tabulek bude symbolicky dokončena obnova za války zpustošené děčínské synagogy a naše obec prožije vlastní verzi chanukového příběhu. Dárcům velmi děkuji za jejich štědrost a všem členům a přátelům našich komunit přeji pevné zdraví a Chanuka sameach!

Ivan Kohout

kantor Židovské obce v Děčíně a reformní židovské komunity Bejt Simcha v Praze