Dopis kantora

Ortodox Union: Korech, macesový sendvič

Milí členové, vážení přátelé,

brzy budeme slavit svátek Pesach, který zpřítomňuje příběh o vyvedení z Micrajim slavnostní večeří se symbolickými pokrmy – sederem.

Pesachový seder se skládá z mnoha krůčků, ze kterých bych na tomto místě rád zdůraznil charoset – jablečnou směs, jejíž symbolika je opředena mnoha diskusemi. Podle Talmudu může připomínat hned několik věcí. V kolektivní rovině charoset připomíná maltu, kterou naši předci užívali při stavbě egyptských skladištních měst (Pesachim 116a). Odkazuje ovšem i ke zkušenosti jednotlivce. Podle rabi Aviry připomíná jablečné stromy, mezi které se židovské ženy odebíraly k porodu (Sota 11b). Každý nově narozený židovský chlapec měl být podle faraonova příkazu ihned po porodu usmrcen, přičemž jabloně se židovským chlapcům staly místem záchrany. Před porodem se židovské ženy vždy odebraly do sadu plného jabloní, jejichž větve a listy utišily křik a Egypťané se tak o porodu nedozvěděli. Řečeno jinak, bolesti našeho lidu, jejichž ustoupení oslavujeme, sestávaly z bolestí mnoha žen a mnoha jednotlivců. Stejně jako minulý rok budeme i tentokrát první pesachový večer oslavovat v kruhu svých nejbližších či někteří dokonce sami. Neznamená to však, že by hlas našeho křiku k Hospodinu musel zaznívat méně pronikavě. Hospodin vyslyšel židovské ženy v bolestech porodu, a vyslyší také hlasitý křik každého z nás. Nepřítomnost komunity bude při sederu bezesporu nedostatkem. Seder povedeme sami a nebude zde možnost průběh konzultovat a radit se nad ním. Jestliže se však dopustíme odchylky od tradice, nebude zde nikoho, kdo by se mohl cítit dotčen. K Hospodinu můžeme křičet tak hlasitě, jak jen to bude zapotřebí. Hlasitost našeho volání nikoho neuvede do rozpaků, dovolí nám uchopit naše nesnáze a pocítit, že nejsou bezbřehé a nekonečné. Vyvedení z Micrajim – z těžkostí, z carot – se totiž opakuje v každém pokolení.  V tuto chvíli prožíváme vrchol celého příběhu, po kterém přijde úleva, odpočinek a radost.

Bude-li v souvislosti s domácím slavením sederu zapotřebí konzultací, budu vám rád k dispozici. Zároveň se také velmi těším na viděnou během pesachového večera druhého, 28. března, kdy se nám dostane příležitosti volat k Hospodinu společně. Pesach sameach!

Ivan Kohout