Co se na podzim domluvilo, to platí i na jaře

Aktuality k novému neveřejnému pohřebišti v Brandýse nad Labem

Jak čtenáři Maskilu vědí, v listopadu loňského roku Bejt Simcha informovala o dohodě s pražskou židovskou obcí ve věci spolupráce na správě a užívání části židovského hřbitova v Brandýse nad Labem. Jde o část hřbitova, která je určena pro členy židovských obcí i jejich nežidovské partnery, kteří preferují pohřeb do zemně nebo mají jiný než ortodoxní gijur.

Oddělovací stěna – současný stav

Jakkoli čas letí a komplikace s covidem pokračují, předepsané halachické úpravy hřbitova pokračují. V loňském roce už proběhlo vybudovaní podzemní zdi oddělující obě části hřbitova a vysazení keřů, pro viditelné oddělení staré a nové části. Pro dokončení nadzemního oddělení bude, dle sdělení Ing. Mojmíra Malého ze společnosti Matana a.s., vztyčena oddělující stěna z rákosové rohože vyvázané na kůlech. Také bude doplněna výsadba zeleně, která je zatím nedostatečného vzrůstu, místy proschlá a bude v budoucnu nahrazovat provizorní rákosové oddělení.

Bejt Simcha, reformní židovská komunita v Praze, je pověřena koordinací činností související s rituálními náležitostmi neortodoxního židovského pohřbívání a má tedy eminentní zájem na důstojném vzhledu pohřebního místa. Chceme se tedy aktivně zapojit do příprav provozu a údržby pohřebiště. Nabídli jsme proto konkrétní aktivity, které by tomuto projektu napomohly.

Vstupní brána – současný stav

Prvním krokem bude základní zajištění vstupních vrat a odvoz zbytků stavebního materiálu z prostoru hřbitova. Následně bude Bejt Simcha spolupracovat s Matanou na geodetickém vytyčení hrobových míst. Veškerá činnost na novém pohřebišti je koordinována s panem Chaimem Kočím, rituálním správcem pohřebišť. Dalšími kroky budou i brigády, ke kterým pozveme širokou židovskou společnost i naši mládež.

Touto spoluprací chceme naplnit přirozený zájem nejen našich členů, o tento druh pohřbu na židovském pohřebišti, při dodržení požadavků pražského rabinátu.

Jan Kindermann, předseda Bejt Simcha