Výstava pod širým nebem

Foto MČ Praha 2

Záhadné pouto na náměstí Míru (1.–29. května)

Projekt Záhadné pouto zpracovávající historii vztahů mezi Izraelem a Českou republikou stále nekončí. Slavná výstava se nyní vrací do Prahy!

Vzájemné vztahy obou národů přibližuje expozice na několika vybraných událostech a málo známých fenoménech od prvních dokladů českého jazyka v hebrejských rukopisech až po znovunavázání diplomatických vztahů po sametové revoluci v roce 1990. Text výstavy je doplněn poutavými ilustracemi, které zaujmou svou neotřelostí.

Námět a texty sestavil kurátor výstavy, hebraista a diplomat Robert Řehák. Kresby a grafické zpracování vytvořili studenti ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni pod vedením ilustrátorky Renáty Fučíkové.

J.E. pan Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v ČR a paní Jana Černochová, starostka MČ Prahy 2

Projekt Záhadné pouto vznikl pod záštitou Velvyslanectví státu Izrael.

Výstava na náměstí Míru se koná pod záštitou starostky Prahy 2 Mgr. Jany Černochové a pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba.