Do Tetína za stolpersteiny

Stolpersteine, Köln Wikipedia

V turisty dobře známé obci Tetín na Berounsku proběhl v neděli 30. května pietní akt „Židé na Tetíně“ k uctění památky posledních židovských obyvatel Tetína popravených v nacistických vyhlazovacích táborech za 2. světové války.

Zástupci obce i hosté se sešli na tetínském náměstí 9. května před domem číslo 15. Starosta Martin Hrdlička v projevu vyzdvihl důležitost zachování demokracie, aby se podobné hrůzy už nikdy neopakovaly. V tetínském muzeu si budou moci návštěvníci brzy prohlédnout historii již zaniklé židovské obce. Tyto informace se místním badatelům podařilo dohledat v Židovském muzeu, v matrikách, archivech a dokonce i ve vzpomínkách pamětníků. Místo se nyní stane turistickým zastavením číslo 17 při putování po zajímavých místech Berounska.


Dvě židovské rodiny z Tetína budou připomínat tyto stolpersteiny, kameny zmizelých. Houslistka známé pražské kapely Rejbele, Eva Válková

Nevelkou židovskou čtvrť v Tetíně, dnes bohužel zaniklou, tvořilo šest nájemních domů. Židé se zde začali usazovat už v 18. století za panování císařovny Marie Terezie. Zdejší židovská obec je považována za nejstarší na Berounsku. Po roce 1840 zde byla dokonce postavena synagoga a působil zde rabín i učitel.

Ves měla výhodnou pozici blízko Berouna, kde mohli občané během dne obchodovat a na noc se vrátit domů na Tetín. Po roce 1848 se ale Židé začali stěhovat do měst, židovská obec na Tetíně měla méně členů a byla přesunuta do Berouna. Protože synagoga přestala sloužit svému účelu, postupně chátrala a po roce 1970 byla přestavěna na rodinný dům.

Několik židovských rodin však žilo na Tetíně ještě na začátku 20. století. Jejich děti dle záznamů v pamětní knize zdejší školy docházely do izraelitské školy v Berouně.

Poslední židovskou rodinou na Tetíně byli bezdětní manželé Rudolf a Ida Justitzovi. Na návsi v domě č. 15 měli obchod se smíšeným zbožím. V roce 1938 se k nim přistěhovala rodina sestry paní Justitzové – Fleischnerovi z Havlíčkova, tehdy ještě Německého Brodu. Obě rodiny však byly 22. února 1942 deportovány Y z Kladna do Terezína. Justitzovi pak byli odvlečeni dál a zahynuli ve vyhlazovacím táboře Sobibor. Fleischnerovi zůstali v Terezíně do 6. září 1943, kdy byli zařazeni do transportu směřujícího do rodinného vyhlazovacího tábora Osvětim-Birkenau, kde byli pravděpodobně v noci z 8. na 9. března 1944 zavraždění.

Hrůzy nacistického režimu zůstávají nejen pro tetínské věčným připomenutím, co dokáže nenávist k odlišnosti. Židovské občany Tetína proto budou navždy připomínat tyto stolpersteiny, pamětní kameny zmizelých se jmény příslušníků obou transportovaných rodin zabudované v chodníku na návsi před domem č.p. 15. Naproti domu nalezneme také informační tabule s podrobnějším popisem. Pro ty, které zajímá židovská historie, připravuje zdejší muzeum zajímavou přednášku doc. PhDr. Jiřiny Šedinové, CSc., hebraistky, vysokoškolské učitelky a přední české překladatelky moderní hebrejské literatury.

Při pietním aktu potěšilo přítomné krátké vystoupení pražské kapely Rejbele, která zahrála židovský klezmer a jidiš písně.

Lubor Falteisek

Foto: autor a archiv