Limmud po roce a půl byl opět skvělý

Rok a půl uběhl od posledního Limmudu. Dvakrát musela být tahle asi největší komunitní akce kvůli pandemii zrušena, až jsme se konečně počátkem října opět dočkali.

Ve dnech 6.-10. října se sešlo na dvě stě účastníků z Čech, Moravy i Slovenska v oblíbeném hotelu v Moravském Krasu, aby se potkali, něco se naučili, pomodlili, pobavili, a tak celkově si ‚‚zažidovali‘‘. Termín se shodoval s termínem voleb a většina účastníků tak vezla nejen potvrzení o očkování a PCR testu, ale také voličské průkazy a naše hlasy citelně změnily volební skóre v tomto zapadlém volebním okrsku. Volební komise musela objednávat další lístky, s takovým náporem voličů v malé moravské vísce nepočítali.

Co je Limmud

Limmud se konal v České republice po sedmé (pokud se nepletu) a akce se stejným názvem
i podobnou náplní se konají po celém světě. Židovské komunity se na „limmudech“ učí spolu a učí se navzájem. Celá akce je založena na práci dobrovolníků z řad dané komunity a to se týká jak samotných organizátorů (kdo zamluví hotel, zařídí tam košer stravu, jak se tam lidé dopraví, z čeho se to zaplatí…), tak účinkujících. Každý Limmud má ústřední téma a kdo se v daném oboru pohybuje, má k tématu co říct, ten se podělí o své znalosti s ostatními. Limmud propojuje židovskou komunitu napříč zaměřením profesním, ale také náboženským. Nejen na českém Limmudu tak najdeme účastníky ortodoxní, zcela sekulární, reformní nebo od všeho něco. Zastřešující organizací je v případě českého Limmudu Federece židovských obcí a logicky se tedy mohou účastnit členové všech obcí, přidružených komunit a jejich blízcí. Specifikem českého Limmudu je jeho zaměření na rodiny s dětmi. Během let si akce získala obrovskou popularitu a místa jsou většinou obsazena během několika minut po spuštění rezervací. Na koho se v říjnu nedostalo, nemusí zoufat, další Limmud prý bude na jaře.

Limmud mediální

Ústředním tématem podzimního setkání byla média. Že židé ovládají média (jakožto i celý svět) je známá spiklenecká teorie. Téma navíc skvěle korespondovalo s probíhajícími volbami. Mediální svět představila řada odbornic i odborníků. Michal Nohejl představil svůj film Okupace, Miro Tóth pravidelný Košer podcast, o dokumentárním filmu pohovořila Linda Kallistová Jablonská nebo Martin Šmok. Hostů, přednášek a workshopů však bylo mnohem víc, stejně tak úhlů pohledu na problematiku médií od toho náboženského až po feministický.

Starší děti si mohly vyzkoušet tvorbu v některé z mediálních dílen. Na výběr byla dílna fotografická, rozhlasová, filmová a samozřejmě klasická „psací“ novinářská. Všechny dílny představily výstupy svých mladých tvůrců v sobotu večer.

Nechyběla velká společná šábesová večeře, páteční i sobotní bohoslužba se čtením z Tóry a povídání s vrchním zemským rabínem Karolem Sidonem a oblíbeným izraelským rabínem Jehudou Ješarimem. První seznamovací večer jsme si pěkně zabubnovali na bubnovacím workshopu, mezi oblíbené atrakce patřil také fotokoutek, jak dokládá fotografie autorky tohoto textu. K tomu všemu nechyběla krásná příroda, plavání v hotelovém bazénu a chutné košer víno z Chrámců.

Děkujeme organizátorům i účastníkům, bylo skvělé se po téměř dvou letech zase sejít a doufejme, že na jaře se sejdeme znovu.

Kateřina Mikulcová