Výzva ke spolupráci

Stará část brandýského židovského hřbitova

Rádi bychom vás informovali o ustanovení skupiny pro zajištění rituální očisty zesnulých, kteří budou pohřbeni na Neveřejném pohřebišti pražské židovské obce v Brandýse nad Labem.

16. listopadu se na Židovské radnici uskutečnila první výuka pod vedením pana Chaima Kočího, předsedy Chevra Kadiša ČR, který pojednal zejména o etické rovině rituální očisty zesnulého. Příslušník židovské komunity má během své životní cesty právo na přítomnost rabínského soudu při bar micva, při svatbě a pak také právě při pohřbu. Tuto roli zajišťují členové pohřebního bratrstva. Vystupují takto jako představitelé komunity a jejich povinností je zajistit, že zesnulý odejde čistý. Po celou dobu se k němu chovají s maximální úctou a vnímají jej jako tvrdě spícího člověka, kterého již nelze probudit.

Rádi bychom vás vyzvali ke zvážení vašeho zapojení do této svaté práce. Zejména bychom ocenili podporu žen. Výuka pod vedením pana Chaima Kočího bude pokračovat, a další setkání se uskuteční 16. 12. od 17.00 hod.

V případě zájmu kontaktujte prosím našeho kantora Ivana Kohouta na email: ivankohout@centrum.cz

Bejt Simcha