Sulam Ja’akov

Židovská komunita Bejt Simcha připravuje vydání nového siduru s názvem Sidur Sulam Ja’akov (Jákobův žebřík).

Sidur, židovská modlitební kniha, by měl sloužit pro náboženskou praxi většiny židovských komunit v rámci Federace židovských obcí ČR (FŽO). Naší ambicí je vytvořit „obecný sidur“, tedy liturgickou pomůcku praktikujících židů, přijatelnou pro všechny náboženské autority bez ohledu na směr judaismu, ke kterému se hlásí. Publikace napomůže ke sjednocení liturgie v českých židovských obcích a usnadní jejich spolupráci.

Sidur Sulam Ja’akov je koncipován jako modlitební kniha pro šabat a svátky s hebrejským textem, českým překladem a transliterací hebrejštiny, což by mělo sloužit především pro rychlou orientaci čtenářů se slabší znalostí hebrejštiny. Je určen primárně do kongregací, ve kterých se jejich členové setkávají především o svátečních dnech, což je v případě České republiky naprostá většina židovských obcí.

Předobrazem tohoto vydání je Sidur Sichat Jicchak (Modlitby Izraelitů), který přeložil Moritz (Mořic) Kraus již v roce 1903 a který sloužil především česko-židovskému spolku Or Tamid. Autory nového siduru jsou kantoři s mnohaletou praxí v českých židovských komunitách.

Grafický prvek využívaný obnoveným spolkem Or Tamid

Publikace by měla být dokončena v průběhu příštího roku, tedy 2022.

Náklady na přípravu a výrobu publikace jsou prozatím hrazeny z finančních prostředků tvůrčího kolektivu. Doufáme ve spolufinancování ze strany židovských obcí formou předplatného za zvýhodněné ceny. V neposlední řadě pak budou zdrojem financování granty, soukromí dárci a veřejná sbírka. 

Sidur Sulam Ja’akov bude nabízen v rámci Federace ŽO, ve specializovaných prodejnách náboženské literatury, v knihovnách a dodáván soukromým osobám přes internet.

Zvýhodněná cena bude patrně činit zhruba 600 Kč, běžná cena pak 800 Kč.

Autoři:

  • Mgr. Jiří Blažek Th.D., absolvent judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy (HTF), Seder Kol Nidrej, Machzor Va-tomer Rut (2 díly), Sidur Zichron David Jisrael.
  • ThDr. Ivan Kohout Th.D., současný kantor Židovské obce v Děčíně a Bejt Simcha v Praze, vyučuje na HTF UK, katedře judaistiky (publikační činnost vědecká), pracuje v Židovském muzeu v Praze, publikoval také Knihu žalmů, naposledy pak Aramejštinu knihy Zohar (Karolinum).
  • Mgr. David Reitschläger, pomocný kantor (šaliach cibur) Židovské obce v Děčíně a v Bejt Simcha, k jeho publikační činnosti patří například Sidur Hegjon Lev, překlady Rašiho komentářů ke Knize Žalmů.

Technická data:

Předpokládaný rozsah: cca 450 stran (70 g), vazba: pevná, šitá nití (V8a), Rozměr: 118×168 mm, plánovaný náklad: 500 ks

V případě zájmu nebo potřeby dalších informací, obracejte se na. Mgr. Michala Speváka, koordinátora projektu, e-mail: michal.spevak@outlook.com

Titulní list připravovaného siduru