T. G. Masaryk je na známce u nás i v Izraeli

Filatelie

V distribuci už je jedna poštovní rarita, která potěší nejen sběratele. Izrael a Česká republika, přesněji jejich poštovní správy, spolupracovaly při tvorbě nové dopisní známky s portrétem našeho prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka. V rámci této české emise jsme převzali motiv už vydané izraelské známky, došlo jen k úpravě její typografie. Autora příležitostné známky, izraelského výtvarníka Davida Ben-Hadora, vybrala tamní pošta.

Nová známka měla být původně vydaná ke 30. výročí vzájemných diplomatických vztahů, ale do časového plánu rázně vstoupila pandemie koronaviru. Oba státy se uzavřely kontaktům s cizinou, a to bylo příčinou, že vydání nové známky se posunulo až na 30. listopad 2021. I náš kontakt s renomovaným izraelským výtvarníkem Ben-Hadorem probíhal pouze na dálku.

Speciální je motiv této známky – umělecká mozaika kibucu Kfar Masaryk, který dostal jméno na počest návštěvy našeho prvního prezidenta v Zemi zaslíbené, k níž došlo ještě před oficiálním vznikem Státu Izrael. Masaryk totiž navštívil tehdejší britskou mandátní Palestinu už v roce 1927 jako vůbec první hlava státu!

Ohrazená osada Kfar Masaryk byla založena až v roce 1938, ale zakladateli tohoto kibucu byli židovští imigranti z Československa a z Litvy. V roce 1940 pak byl kibuc přestěhován na dnešní místo a přejmenován po prvním československém prezidentovi na Kfar Masaryk. Rozhodnutí ho takto přejmenovat bylo učiněno na znamení úcty, a také z vděčnosti za jeho podporu svobody Izraele – uvádí se v zakládací listině obce.

„Vydání této známky je dalším důkazem vřelých vztahů mezi oběma státy,“ řekl generální ředitel České pošty Roman Knap. „Věřím, že si tato cenina najde své příznivce nejen v Česku a Izraeli. Tomáš Garrigue Masaryk je velmi významnou osobností pro obě země, proto je po právu hlavním motivem této krásné známky.“

Izraelská známka, kterou také navrhl David Ben-Hador, byla vydaná 5. prosince 2007 na oslavu kina Eden z roku 1914, které je v Tel Avivu, kde výtvarník také bydlí. Razítko a záložka ukazují vstupenku do kina a plakát, maskovaný tanec, klavírní hru doprovázející film, projektor a prvky architektury kina. Sada čtyř známek oslavujících raná izraelská kina byla vydána v letech 2007 a 2010.

„Tato známka vychází v souvislosti s výročím obnovení česko-izraelských diplomatických vztahů. A bylo to neuvěřitelných třicet let přátelství mezi našimi dvěma národy, které sahá až k prezidentu Masarykovi a ještě dál,“ prohlásila velvyslankyně Státu Izrael v ČR Anna Azari. „Jsem ráda, že je můžeme oslavit tímto opravdu vzácným a symbolickým způsobem – vydáním společné česko-izraelské známky.“

Ke známce byla vydána také speciální obálka, která potěší sběratele. A pod grafikou této tzv. obálky prvního dne vydání (FDC) s námětem vlajek obou států a se zúrodněnou půdou v pozadí, která symbolizuje příchod prvních osadníků zakládajících uvedený kibuc v severní části Izraele, je pro změnu podepsán český výtvarník Petr Foldera. I na razítku prvního dne je lokální motiv. Jelikož bývá motiv razítka zpravidla těsně spjat s tím na obálce, je vhodné mít kvůli výtvarné jednotě stejného autora pro českou obálku i razítko FDC.

Nominále známky je zastoupeno písmenem „Z“, které odpovídá ceně za prioritní „obyčejnou zásilku“ do zahraničí do 50 g, a to do mimoevropských zemí – což ke dni vydání přijde na 45 Kč. Obálka FDC pak na 59 Kč. Novou poštovní známku vytiskla ofsetem Tiskárna Hradištko v nákladu 500 000 kusů, na jednom archu je 50 známek o rozměru 36 ´ 26 mm.

Lubor Falteisek

Foto archiv Česká pošta