Otevřený dopis – Ukrajina

Signatáři Otevřeného dopisu

Nejvyšší představitel Ruské pravoslavné církve patriarcha Kirill

Hlavní rabín Ruska Berel Lazar

Velký mufti Ruska Rawil Gaynutdin

Vedoucí představitelé buddhismu a hinduismu v Rusku

Další představitelé komunit víry v Rusku

28. února 2022

Obracíme se na Vás jako na představitele církví a náboženských společenství ruského lidu. Naše společná víra v nezcizitelnou důstojnost každého člověka a posvátnou hodnotu lidského života nás zavazuje k tomu, abychom odporovali násilí a nespravedlnosti.

Jsme povoláni k tomu, abychom se zastávali těch, kdo jsou pronásledováni, vyháněni ze svých domovů, ohrožováni na životě a zabíjeni. Skutečná víra je zdrojem síly k pomoci bližnímu, k praktickému milosrdenství vůči lidem v nouzi, k úsilí o mír a dobré sousedské vztahy mezi lidmi.

Jsme otřeseni tragickými důsledky agresivní invaze ruských vojsk na Ukrajinu.

Žádáme Vás proto, naléhavě prosíme a apelujeme na Vaše svědomí, abyste využili veškerého svého vlivu, který jako představitelé církví a náboženských společenství máte, a účinně a ihned se zasadili o okamžité zastavení války a další prolévání krve na Ukrajině.

Žádáme Vás o aktivní hledání cest k obnovení míru a spravedlnosti. Modlíme se za ukončení války na Ukrajině. Prosíme Vás, abyste pozvali Vaše věřící, aby se společně s námi všemi modlili a usilovali o mír. Vyzvěte je, aby dali jasně vědět prezidentu Putinovi a dalším politickým představitelům, že si válku nepřejí.

Vaši kolegové v České republice:

prezident České křesťanské akademie monsignor prof. Tomáš Halík, římskokatolický biskup Václav Malý, vrchní zemský rabín České republiky Karol Sidon, patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, předseda muslimské obce v Praze Vladimír Sáňka, synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný, první místopředseda Rady Církve bratrské Bronislav Matulík, biskup Jednoty bratrské Jan Klas, superintendent Evangelické církve metodistické Ivana Procházková, emeritní předsedkyně Liberální židovské komunity Bejt Simcha Sylvie Wittmannová, předseda Česko-Slovenské unie Církve adventistů Mikuláš Pavlík, generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš, představitel zenové školy Kwan Um Jakub Koldovský, evangelický farář pro menšiny Mikuláš Vymětal, progresivní rabín David Maxa, profesor Univerzity Karlovy Pavel Hošek, kazatel Církve bratrské Pavel Černý, prezident Univerzální federace míru Juraj Lajda, generální vikář apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v České republice Vasyl Slivocký, zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák a další