Velká synagoga v Plzni slavnostně otevřena!

Část stropu Velké synagogy po rekonstrukci

Po třech letech oprav se  Velká synagoga, která je současně druhou největší v Evropě, znovu otevřela veřejnosti. 10. dubna ji návštěvníci mohli spatřit v celé kráse a zčúastnit se slavnostního zasvěcení.

Během rekonstrukce byl opraven nejen celý interiér synagogy, ale také přilehlý Rabínský dům s mikve. Celý program byl zahájen průvodem se svitkem Tóry, která byla přenesena ze Staré synagogy a uložena do svatostánku Velké synagogy.

Slavnostního vnesení Tóry do Velké synagogy se ujal předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek

Původ této Tóry přitom ještě donedávna nebyl známý, z Plzně přitom ale původně nepochází. Při zkoumání se zjistilo, že dárcem této Tóry byl Abraham Eliezer Pfeiffer, který pocházel z německého města Straubing, a synagoze ji věnoval v roce 1896 na počest narození svého syna.

K příležitosti znovuotevření Velké synagogy vypsala plzeňská obec sbírku OZDOBME NAŠI TÓRU, díky níž se podařilo svitek vyzdobit novou korunou, štítem a ukazovátkem. Autorem a realizátorem návrhu se stal český návrhář a šperkař Petr Vogel a podílel se na něm i významný český klenotník a šperkařský mistr Jiří Urban. Koruna je koncipovaná do tří symbolických úrovní. Její první patro tvoří sedmiúhelník, který má představovat základnu pozemské matérie v podobě přeneseného stavebně dekorativního prvku ze synagogy. Druhé patro představuje ztvárnění lidské činnosti. Je na něm vinná réva, která symbolizuje nejen hojnost, ale především cíleně kultivované dílo neboli dobrého hospodáře a sklizeň jeho plodů. Vrcholná sféra má poté představovat esenci světla ve své čisté materiálové původnosti. Horský křišťál, který je na ní osazený v květné náruči sedmi ramen, je korunován Davidovou hvězdou. Štít na Tóru vychází z novorománského průčelí Velké synagogy a ukazovátko je zpracováno tradičně v klasické podobě.

Duchovní teplické židovské obce Tomáš Pulc s nově vyzdobenou Tórou pro Velkou synagogu

Po uložení Tóry následoval slavnostní program s koncertem pod vedením skladatele Petera Györiho a několika proslovy, na který přišli významní představitelé náboženského i kulturního života. Úvodní slovo pronesl Jiří Löwy, promluvil i ministr kultury České republiky Martin Baxa, dále autor nové stálé expozice Radovan Kodera či již zmíněný autor ozdob na Tóru Petr Vogel. Zazněly skladby inspirované židovskými modlitbami v provedení Annamárie d’Almeidy, Roberta Fischmanna nebo Veroniky Savincové v doprovodu dětského sboru místní základní umělecké školy a hudebníků z plzeňské konzervatoře.

Působivá iluminace slavnostního programu

Otevření Velké synagogy doprovází i nová stálá expozice Tady žili židé, která na několika obrazovkách osmi v patře synagogy představuje 1800 fotografií míst a památek spojených s životem Židů v Plzeňském kraji. Fotografie mapují historii a proměnu židovských památek v Plzeňském kraji a vycházejí ze snímků Radovana Kodery, který tyto památky po 30 let dokumentoval. Do souboru jsou zařazeny i archivní fotografie přestavěných nebo dnes již neexistujících synagog a dalších objektů.

Pohled do hlavního sálu Velké synagogy po její nákladné rekonstrukci
Pohled na impozantní průčelí vlastního Aronu (schrány) pro uložení Tóry

Anna Bendová

Foto Anna a Yvonne Pěnkavová