Příběh rozřezaných náhrobních kamenů

Detail dlažebních kostek se zbytky náhrobních nápisů

Židovská obec v Praze mnoho let upozorňovala na podezřelý původ dlažby v dolní části Václavského náměstí. Významné indicie naznačovaly, že dlažba je „vyrobena“ z rozřezaných hřbitovních náhrobků.

Hlavní město spolu s městskou společností TSK koncem loňského roku 2019 podepsaly s Židovskou obcí v Praze memorandum, které umožnilo vrátit židovské obci dlažební kostky z centra města, na jejichž výrobu byly za minulého režimu použity židovské náhrobky. Při obnově dolní části Václavského náměstí se v roce 2020 rozřezané náhrobky skutečně našly, a ne málo. Doposud se našlo cca 6000 dlažebních kostek v celkové váze 7 tun.

7 TUN dlažebních kostek z rozřezaných náhrobků

Židovská obec v Praze připravuje památník Návraty kamenů, který bude zhotoven z nalezených kamenů. Autory památníku jsou Lucie a Jaroslav Róna. Sestavení stabilní a bezpečné konstrukce bude však velice náročné. Celkový rozpočet na památník je odhadován na 750 tisíc korun. Židovská obec osloví individuální sponzory a současně formou crowdfundingové sbírky na portálu HitHit osloví zejména občany Prahy tak, aby mohli symbolicky přispět na pietní nápravu zločinů minulosti.

Žižkovský židovský hřbitov, z něhož zbyl po stavbě Žižkovské věže žalostný zbytek, si stále udržuje tajemnou atmosféru a podivuhodnost. Pro památník jsme vybrali travnatý palouk mezi vzrostlými stromy na konci pozemku. Je navržen jako horizontální kruhová čočka, kterou budou tvořit dlažební kostky se zbytky hebrejských i českých nápisů, jichž je teď dvě stě kusů. Od této čočky se budou do kruhu – jako sluneční paprsky – rozbíhat nízké zdi nestejné výšky ze zbylých kamenů, na nichž se žádné nápisy nenašly, tak, aby se výška od cca 110 cm snižovala směrem k čočce na cca 60 cm. Zdi budou mít tloušťku odpovídající třem kamenným kostkám vedle sebe. Středová kruhová čočka symbolizuje Boha – stvořitele, od jehož vůle se vše odvíjí.

Václavské náměstí – nalezené dlažební kostky z náhrobků

Přispějte prosím na realizaci památníku Návratu kamenů a podpořte tento projekt napravující vandalismus a cynismus minulého režimu, který barbarsky použil pro dláždění reprezentační pěší zóny dlažební kostky získané rozřezáním náhrobních kamenů.

Děkujeme za jakoukoliv podporu projektu. Realizace památníku je naším závazkem a nebude-li dost dárců, projekt dofinancujeme z našich finančních rezerv. Přípravné práce již probíhají a otevření památníku plánujeme na jaře příštího roku. Získáme-li částku vyšší, bude použita na úpravu jeho okolí.

Vaše dary s nadějí a s napětím očekávám též na účtu Židovské obce v Praze č. 1936531399/0800, kde prosím uveďte variabilní symbol 07092022 a v textu Vaše jméno pro vystavení potvrzení o daru. 

Děkujeme

František Bányai,

předseda Židovské obce v Praze