Skromně, ale hezky…

Letošní svátek Šavuot byl plný otazníků a nečekaných odpovědí. Reformní židé slaví svátek shodně, jako je tomu v Erec Jisrael, jeden den. Ale tradiční židé se hlásí k tradici oslav v galutu – vyhnanství, tedy slaví dny dva. Jak ale takovou oslavu připravit, jestliže jsme hosty na pražské židovské obci, která je tradičnější? Reformní komunita Bejt Simcha tedy musí svoje plány modifikovat…

Letošní odpočítávání Omeru skončilo přesně na Šabat, tedy i Chag šavuot následoval po šabatu. První, hlavní den oslavy jsme věnovali večernímu a nočnímu studiu Tóry od konce šabatu až do nedělního rána v malých bytových skupinkách. Nedělní den jsme pak věnovali vyspávání a následně i komunitní oslavě.

Sešli jsme se v podvečer na Židovské radnici a v rámci bohoslužby jsme si vyslechli zajímavé připomenutí svátku Ivanem Kohoutem, našim chazanem. Pak jsme se střídali ve čtení knihy Rút, které bylo rozděleno na osm částí, přesně jako počet účastníků našeho komorního kroužku. Večer jsme pak zakončili celý sváteční čas slavnostní večeří v restauraci Šalom.

Škoda, že se nás nesešlo víc – ale víkendy za hezkého počasí jsou v Česku velkou konkurencí…

MiS