Libeň se nastěhovala do synagogy

Libeňská synagoga už zažila mnohé i poté, co zanikla zdejší židovská obec. Místní obyvatelé už asi netuší, že u nich v Libni bývalo početné židovské osídlení. Na území dnešní Prahy – Libeň tehdy ještě k Praze nepatřila – bylo druhé nejpočetnější, hned po Židovském Městě Pražském! A dnes zdejší synagoga opět ožívá.

Už koncem 16. století stávala v Koželužské ulici první synagoga – příliv židů do Libně je doložen k roku 1561, kdy byl patrně důsledkem vypovězení židů z královských českých měst. Zdejší vrchnost jim byla naopak nakloněna, a tak tu v l6. století žilo víc vyznavačů judaismu než křesťanů.

Základní kámen k nové, té dnešní synagoze byl položen v roce 1846, ale až roku 1858 se do novoromantické stavby s orientálními prvky mohli podívat první věřící a pořádat bohoslužby.

Dnes je synagoga využívána jako kulturní a společenský prostor, každý rok tu zásluhou Sdružení Serpens, které spolupracuje se spolkem Krajinou přílivu, jež nyní naplňuje jeho původní záměry, najdeme výstav obrazů, fotografií či soch, pořádají se tu koncerty, divadelní představení a besedy, i přesto, že stěny synagogy už dlouho volají po opravě…

Autor výstavy David Kumermann

Večer 6. září v synagoze proběhla vernisáž fotografické výstavy Davida Kumermanna s jednoznačným názvem Libeň. Myslím, že místo složitého popisování snímků je lepší si fotografie prohlédnout…

Fotograf David Kumermann (1975, ano, jméno prozrazuje, že jde o syna někdejšího českého velvyslance v Izraeli) je absolventem oboru fotografie na pražské FAMU. Při své tvorbě vychází z principu dokumentární humanistické fotografie a zajímají ho sociální témata, nefotí tedy výkvět moderní architektury, ale radši má ty staré, otřískané, zvolna odcházející budovy a je obklopující prostory. Libeň fotografoval jakožto svůj domov soustavně od roku 2005. Zaznamenává čtvrť v její pozvolné proměně – od chátrání staveb až po jejich definitivní konec, občas i stavbu budov, které ty původní nahradily. Hledá kouzlo obyčejnosti, které v některých okamžicích může být unikátní.

Hojně navštívená vernisáž prokázala velký zájem diváků o syrové pohledy na dnešní Libeň.  A tak můžeme jen litovat, že výstava v libeňské synagoze je přístupná jen po tak krátkou dobu během září…

Lubor Falteisek

Foto autor