Vzdálený blízký je cizí a náš 

15. ročník festivalu DŽKO chce svým tématem poodkrýt stereotypně podávaný obraz postoje české společnosti vůči židovské menšině, který je často prezentován jako romantizované pevné trans kulturní propojení nebo naopak jako přísně izolovaná paralelní existence, doprovázená napětím a konflikty.

Foto: M. Škvrňáková, Facebook Depresivní děti

Festival se zaměří na otázky, jaký obraz Židů máme uložený v naší historické a kulturní paměti a proč. Z toho pak plyne i otázka klíčová – kdy jsou pro českou společnost Židé „naši“ a kdy „cizí“? Různým aspektům problému se v odborné rovině věnuje cyklus přednášek českých historiků. Jakýmsi pomyslným vrcholem bude v tomto ohledu přednáška a beseda s rakouským slavistou, spisovatelem novinářem a velkým znalcem středoevropského areálu Martinem Pollackem. 

Součástí festivalu je na první pohled trochu nepatřičně i inscenace klasického antického dramatu Trójanky, která vznikla v koprodukci Muzea umění Olomouc, plzeňského Centra pro kulturní a sociální projekty Johan a pražského divadla Venuše ve Švehlovce. I když se netýká explicitně židovského tématu, přesto nadčasově rozvíjí motto festivalu, které v sobě skrývá vnitřní paradox – vzdálený blízký je cizí a náš. Postavy trojských žen bez mužů představují ukrajinské herečky, které našly v České republice dočasný azyl. Moderní zpracování klasické tragédie v režii Jakuba Čermáka se však primárně nesoustředí na současný vojenský konflikt, ale na oběti války obecně. Představení je pro českého diváka atraktivní i nezvyklým jakoby „cizokrajným“ rytmem. Ten určuje jazyk inscenace, jímž je ukrajinština, doplněná samozřejmě českými titulky.

Noam Vazana

Dny židovské kultury v Olomouci mají každoročně i svou filmovou sekci. Letos nabídne pět snímků, které téma festivalu reflektují z hlediska současné izraelské společnosti. Přiblíží tak třeba snahu o záchranu vysychajícího Mrtvého moře, která spojila tři dřívější nepřátele v nově založené izraelsko-jordánsko-palestinské organizaci nebo dokument o fungování dvounárodnostní a dvojjazyčné školy, kterou v jedné z arabských vesnic v Izraeli založila skupina arabských a židovských rodičů.

Strážci Mrtvého moře

Hudebním vrcholem festivalu pak bude nepochybně vystoupení izraelské zpěvačky a skladatelky Noam Vazana, jejíž tvorba přináší jedinečnou fúzi hudby Středního východu a severoafrických rytmů. Své písně Noam zpívá v jazyce ladinoprastaréřeči středomořské židovské diaspory.

Pořadateli již tradičního olomouckého festivalu jsou Muzeum umění Olomouc, Centrum judaistických studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Židovká obec Olomouc. 

Dny židovské kultury Olomouc 2022, 15. ročník, 12. 10.–7. 11. 2022, www.muo.cz/dzko