Slova ztrácím a objevuju


Někdy se bojím že zmizí kus mě

když zaslechnu tvoje slova která říkám já

ztrácím koncovky

vypadávají mi z kapes kabátu

když spěchám na vlak do dřívějších dob

a z batohu mezi kartáčkem a pyžamem

pak vytahuju nová slova

která jinde neznají

*

Jsem napůl tehdy i tady

snažím se udržet slova –

lepenka a nastevřít

čemuž nerozumíš a směješ se mi

stejně tak když přijdu z města dýl

zároveň chci porozumět novým –

šalinkarta a okurek

přičemž kokino odmítám

*

Ve stejném časovém pásmu

kde ztrácím i potkávám

vytváříme náš vlastní jazyk

který se nenápadně objevuje

v lednici mezi labneh a džemem

a na vzkazech co si necháváme na stole


Anna Štičková pochází ze Sudet, z těch mezi Plzní a Rozvadovem, „dólu“ od Mariánek a „nahóru“ od Domažlic. Vystudovala literaturu a tvůrčí psaní, nyní studuje a učí na FF MU. Naposledy její texty vyšly v antologiích Pandezie (2021) a Toto je môj coming out (2022).
Sylva Ficová vystudovala angličtinu a češtinu na FF MU, působí jako překladatelka a titulkářka na volné noze, píše recenze a příležitostně fotí. Na svém kontě má více než třicet knižních překladů do češtiny i angličtiny a soustavně překládá také poezii.