Anna Štičková: Nad knihami

Foto: Sylva Ficová

Patra a patra knih

stoupat jsem se učila o police

od podlahy svazky a svazky

a nad nimi menora a chanukija

až úplně pod stropem

*

S kočkou nás ale nejvíc zajímaly

skuliny mezi

to co je za knihami

a nahoře lesklé svícny

*

Bylo to tak odjakživa

všude kde jsem bydlela

nad edicí světové literatury

menora a chanukija 

*

Stojím na židli

sundávám starožitnou chanukiju

kterou mi loni dala máma


Anna Štičková pochází ze Sudet, z těch mezi Plzní a Rozvadovem, „dólu“ od Mariánek a „nahóru“ od Domažlic. Vystudovala literaturu a tvůrčí psaní, nyní studuje a učí na FF MU. Naposledy její texty vyšly v antologiích Pandezie (2021) a Toto je môj coming out (2022).
Sylva Ficová vystudovala angličtinu a češtinu na FF MU, působí jako překladatelka a titulkářka na volné noze, píše recenze a příležitostně fotí. Na svém kontě má více než třicet knižních překladů do češtiny i angličtiny a soustavně překládá také poezii.