Lauderky hledají ředitelku či ředitele

Lauderovy školy

Ředitel Lauderových škol Petr Karas příští rok uvolní ředitelský post pro novou ředitelku či ředitele. Najít vhodného člověka do vedení nebude úkol snadný a před novým vedením budou stát nemalé výzvy. Uvažuje se o zvýšení kapacity školy, možném oddělení gymnázia a základní školy či základní a mateřské do různých budov, aby se dostalo na všechny zájemce o školu, která nyní doslova praská ve švech. Nová ředitelka či ředitel však bude muset řešit i případné revize rámcových vzdělávacích plánů, možná novou formu přijímacích zkoušek na gymnázium, digitalizaci a mnoho dalšího, co budoucnost přinese.

Můžete pro čtenáře říci pár slov k tomu, proč končíte?

Příští léto uplyne deset let od mého druhého nástupu do funkce ředitele a současně dvacet pět let od příchodu do Lauderek. Rozhodl jsem se, že v uvedený čas ukončím své působení ve funkci. Domnívám se, že škola potřebuje nové impulzy a nové podněty. Před lety jsem slíbil radě školy dva až tři roky ředitelování jako překlenovací období. Pak přišla rekonstrukce dvorního křídla, pak nutnost otevřít a rozšířit školu o 2. stupeň, pak dostavba 4. patra, covid a distanční výuka, nemluvě o zvýšení počtu dětí a studentů z 240 na 400, implementaci změn RVP či zavedení funkce asistentů pedagoga, rozběhu tandemové výuky atd. Především pak vytvoření vize s důrazem na komunitní charakter školy a její naplnění. Věřím, že nyní nastala vhodná doba.

Jaká by podle vás měla být ideální osoba na místě ředitele/ky? Co by měl/a umět, jak působit?

Otázka budoucího ředitele je plně v kompetenci Rady školy Lauderových škol, jsem rád, že mě k výběru přizvala s hlasem poradním. Myslím, že vize školy byla nastavena, tedy je nutné ji spíše rozvíjet než vytvářet zcela novou. Podle mého názoru hledáme pedagogického lídra, který ví, jakým způsobem vést komunitní (inkluzivní) židovskou školu, řídit tým lidí a transparentně komunikovat. Naopak obrovskou část administrativně-ekonomicko-právní agendy lze delegovat, sám jsem radě školy nabídl možnost s tímto v počátcích pomoci.

Jaké výzvy vidíte v blízké budoucnosti před školou, co bude muset nové vedení zvládnout?

Primární výzvou je rozšíření školy, resp. zajištění kapacity dostatečné pro všechny zájemce z cílové skupiny. Můj první návrh z roku 2017 byl zamítnut, ale o posledním z podzimu 2022 se debatuje a rada školy je pověřena vypracovat dle něj podrobnější podklady pro ŽOP. Pokud bude záměr schválen, půjde o obrovský úkol včetně pravděpodobného rozdělení školy.

PTALA SE KATEŘINA MIKULCOVÁ