Šťastný Limmud

Limmud CR+SR 2023

Limmud, největší akce širší židovské komunity v České republice–, se už stává tradicí. Mnozí se na ni těší celý rok a na konci zimy nervózně očekávají chvilku registrace, která vyžaduje velkou dávku štěstí a rychlé připojení k internetu ve spojení s rychlým klikáním počítačovou myší, jinak jsou v okamžiku místa obsazena a naděje skýtá jen pozice náhradníků nebo nezbývá než doufat v další rok. Pro ty, kteří na Limmudu nikdy nebyli, proč na Limmud jet a co je na tom pořád tak skvělé?

Jan Fingerland přednášel nejen o Hebrejkách. Účastníci vzorně poslouchají.

Akce nabízí široké spektrum aktivit, vybere si každý a místo je skvělé. Letos si mohli účastníci jít po ránu zaběhat, plavat v bazénu, tančit izraelské tance, poslechnout si některou z řady přednášek, zapojit se do některé z diskusí nebo nedělat nic a spát v příjemném hotelovém pokoji nebo si s přáteli povídat u baru. Hotel na kopci nad Blanskem v Moravském krasu byl jako vždy příjemný a krajina je stále stejně malebná.

Dětský program nabízel sportovní aktivity, ale i výtvarný workshop.

O děti je na Limmudu vždy dobře postaráno. Také letos zajišťoval bohatý dětský program tým madrichů. Děti si mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny, absolvovat hotelovou bojovku za štěstím (s krásnou princeznou a švarným princem), poznávat hmyz a rostliny v okolní přírodě, vyrábět si taštičky a šperky, tančit, péct chaly a samozřejmě řádit v bazénu.

Před šábesem pekly děti chaly. Co si kdo upekl, o šábesu si snědl.

Přednášky na různá témata, kdy odborníci žijí mezi námi. Principem Limmudu je sebevzdělávání a vzájemné vzdělávání. Tak říkajíc přátelé učí své přátele. Letos bylo hlavním tématem štěstí, a tak přednášeli „naši“ novináři, psycholožky, režiséři, rabíni a ostatní naslouchali, diskutovali a dozvídali se nové věci.

Výlet do Boskovic zahrnoval návštěvu synagogy a rabínského domu, ale také zámku.
A samozřejmě též boskovických kaváren

Společné zážitky, ale žádná křeč. I tak by se dal Limmud charakterizovat. Nic není povinné, vše je dobrovolné. Ale nejsilnějším prvkem je společný zážitek, bez ohledu na věk nebo stupeň náboženského zápalu či znalostí v oblasti judaismu. Společně jsme oslavili šabat s modlitbou, skvělým jídlem a následně dojemnou havdalou. Ve čtvrtek se zájemci vydali na výlet do blízkých Boskovic, kde navštívili zámek, synagogu a židovské město. Dešťové přeháňky nás nevyvedly z dobré nálady, Boskovice byly hezké i v deštíku.

Doufejme, že příští rok se Limmud vydaří stejně šťastně.

AUTORKA KATKA MIKULCOVÁ