Dny židovské kultury Olomouc 2023

Kafka Band, Foto Vaclav Jirasek

Na podzim se v Olomouci uskuteční již 16. ročník Dnů židovské kultury. Festival, který začne 9. října a potrvá až do 22. října, tentokrát nese motto Ve spolku je síla.

Jednou z prvních aktivit nově se utvářejících židovských komunit po revolučním roce 1848 bylo zakládání spolků. Kromě těch, které zajišťovaly praktický chod náboženské obce (chevra kadiša), se začaly rozvíjet i nejrůznější sekulární spolkové aktivity. Často v mnohém kopírovaly činnost spolků nežidovských. Velké oblibě se těšila zejména tělovýchova a výrazný růst členské základny zaznamenávaly také spolky sionistické.

Letošní 16. ročník festivalu DŽKO představí aktivity těchto významných židovských organizací a poukáže na silnou sociální propustnost mezi nimi a nežidovskými uskupeními, která je dokladem úzkého sepětí židovské a německé liberální vyšší střední třídy. Přesto za vznikem většiny židovských sekulárních spolků stála skutečnost, že v atmosféře sílícího nacionalismu byli Židé v chřadnoucí rakouské monarchii stále méně vítáni. Více se dozvíte například na přednášce hebraisty a historika Zbyňka Taranta, na které vysvětlí úlohu Leo Hermanna ve spolku Bar Kochba. Za jeho předsednictví přednesl Martin Buber své slavné Tři eseje o židovství. Daniel Baránek (HÚ AVČR) popíše proměny spolkové činnosti olomouckých Židů v období 1880–1920. Spolkové aktivity židovské komunity v Olomouci si návštěvníci budou moci vyzkoušet na vlastní kůži v neděli během urban game nazvané Olomouc spolkově židovská.

Iniciativy jsou ovšem typické i pro současnou občanskou společnost v Izraeli. Izraelci málokdy čekají, až za ně něco udělá stát či podřízené správní instituce. Hledat cesty se snaží sami, a pokud možno hned. Filmové sekce jako v předchozích letech představí izraelskou filmovou a dokumentární tvorbu vztahující se k hlavnímu festivalovému tématu. Hned druhý festivalový den mohou návštěvníci zajít na dokument z charedi prostředí Ženy statečné z roku 2021. Následující dny program nabízí například dokument Než se nohou dotknu země (2017) o studentce filmové školy Daphni Leef, která si na protest proti vysokým cenám za bydlení postavila na hlavním bulváru Tel Avivu stan a stala se jednou z hlavních tváří celonárodního sociálního protestu, nebo dokument z roku 2022 Generace 1,5 o příslušnících generace, kteří se přistěhovali jako děti nebo teenageři ze Sovětského svazu do Izraele 90. let.

Kromě filmových sekcí jsou součástí festivalu samozřejmě i další žánry. Milovníci izraelské literatury si přijdou na své již během zahájení na autorském čtení současného izraelského básníka Eliho Elijahua v překladech a moderaci Marcely Sulak. Kromě se v jeho průběhu uskuteční i několik koncertů, divadelních inscenací, prohlídek a na programu je i Den otevřených dveří Židovské obce Olomouc.

PŘIPRAVIL ALEXANDR JENIŠTA
Foto archiv festivalu DŽKO